Eieren

Als je diervriendelijkere eieren wilt kopen, kies dan voor eieren met één (of meerdere) van onderstaande keurmerken. Je kunt hier lezen wat de keurmerken betekenen voor het welzijn van de legkippen.

Onze Top 2: 
1. Beste keuze: Biologisch en Beter Leven met 3 sterren
2. Goede keuze: Beter Leven met 2 sterren 

Biologisch (EKO- en Europees biologisch keurmerk)

  • De kippen kunnen minimaal acht uur per dag naar buiten. Deze uitloop is voorzien van beschutting in de vorm van bomen en/of struiken.
  • In de stal: maximaal zes kippen per m2.
  • In de stallen is voldoende daglicht, natuurlijke ventilatie en een gedeelte van het vloeroppervlak is dicht. Er zijn schone en droge ligruimtes, die voldoende zijn ingestrooid met strooisel van natuurlijk materiaal.
  • De snavels van de kippen worden niet gekapt.
  • De dieren krijgen biologisch voer.
  • Preventief gebruik van reguliere geneesmiddelen en antibiotica is niet toegestaan.
EKO- en Europees biologisch keurmerk

Beter Leven met 2 sterren

Beter Leven kenmerk met 2 sterren
  • De kippen hebben minimaal acht uur per dag toegang tot een ruime overdekte uitloop van 4 m2 per kip. In de uitloop is beschutting in de vorm van boompjes, struiken en/of schuiltafels.

Beter Leven met 3 sterren

Beter Leven kenmerk met 3 sterren

De kenmerken van Beter Leven met 2 sterren plus:

  • De kippen kunnen minimaal acht uur per dag naar buiten. Deze uitloop is voorzien van beschutting in de vorm van bomen en/of struiken.
  • Maximaal zes kippen per m2
  • De snavels van de kippen worden niet gekapt.

Systemen waarin legkippen gehouden worden

Er zijn 4 soorten systemen waarin kippen gehouden worden. Je kunt hier lezen wat deze systemen betekenen voor het welzijn van de legkip. Eieren uit legbatterijen en scharrelstallen hebben geen van de genoemde keurmerken.

1. Legbatterijen (kooisystemen) – geen keurmerk

In de legbatterij zitten legkippen gedurende hun hele leven in een kale kooi. De kippen hebben zo weinig ruimte (maximaal 900 cm2 per kip) dat ze hun vleugels niet eens kunnen strekken. Er is een zitstok, een nestruimte en een strooiselbak aanwezig, maar deze voorzieningen zijn zó zuinig uitgevoerd dat de hennen er nauwelijks gebruik van maken. Ook is er geen daglicht en verse buitenlucht.

2. Scharrelstallen – geen keurmerk

In deze stallen zitten veel kippen dicht op elkaar en ze kunnen niet naar buiten. Maar ze kunnen wel vrij door de stal fladderen, die vaak uit verschillende etages bestaat. In de stal zijn ook legnesten, zitstokken en strooiselbakken aanwezig. Hoewel scharrelstallen verre van ideaal zijn, zijn ze een hele verbetering ten opzichte van de legbatterij.

3. Houderij met uitloop - Beter Leven kenmerk met 2 en 3 sterren

Hier leven de dieren in een scharrelstal en hebben ze ook de beschikking over een uitloop naar buiten. Daar kunnen ze lekker scharrelen in de wei. Dit systeem biedt de kippen de meeste mogelijkheden hun natuurlijk gedrag te uiten. 

4. Biologische houderij  (EKO- en Europees biologisch keurmerk)

Deze kippen hebben het net zo goed als vrije uitloopkippen. Ze hebben buiten zelfs wat meer ruimte en ze krijgen ook biologisch voer. Bovendien mogen hun snavels niet worden gekapt.

Eicode

Wettelijke voorschriften

Behalve de keurmerken op de verpakking, vind je op de eieren zelf een wettelijk verplichte code. Het eerste cijfer geeft het houderijsysteem aan:

0. Biologische houderij

1. Vrije uitloop houderij 

2. Scharrelstal 

3. Legbatterij of andere kooisystemen 

Legbatterij-eieren in Nederland

De Nederlandse supermarkten hebben besloten geen legbatterij-eieren meer te verkopen, maar buiten de supermarkt zijn ze nog wel te vinden.

Verwerkte ei-producten

Hoe de consument geïnformeerd wordt hangt er maar van af wat de fabrikant op de verpakking kwijt wil. Sommige mayonaise-fabrikanten vermelden op het etiket dat het product gemaakt is met scharreleieren of vrije uitloopeieren. Andere beperken zich tot een vermelding in het ingrediëntenoverzicht. Als op de verpakking of in de ingrediëntenlijst niet staat welke eieren gebruikt zijn, kun je er het beste van uitgaan dat het om legbatterij-eieren gaat.


Deel deze pagina

Doe mee tegen de vee-industrie en ontvang als eerste onze acties voor de dieren!

Meer weten over de impact van eieren op mens, dier en aarde? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!