Search icon

Biljoenen vergeten dieren

Vissen zijn de meest geconsumeerde dieren ter wereld. De dieren worden niet geteld, maar op basis van hun gewicht wordt geschat dat er jaarlijks 1 tot 3 biljoen (dat zijn duizend miljard) vissen worden gedood voor voedsel. Ongeveer de helft is wilde vis, de andere helft is gekweekt. In Nederland gaat het jaarlijks om miljarden wilde vissen en miljoenen kweekvissen.

Leed bij wilde vissen

Fish caught in net.jpg

Wilde vissen hebben een goed leven in vrijheid, maar de vangst en hun dood gaan doorgaans gepaard met ernstig leed. Vele raken gewond in de netten en door de plotselinge blootstelling aan lucht. Bij vissen die snel vanuit het diepe water naar boven worden gehaald, neemt de druk op het lichaam dermate af dat hun organen kunnen knappen en hun ogen naar buiten geperst worden. Vissen die als bijvangst weer buiten boord worden gezet, sterven vaak alsnog aan hun verwondingen.

Leed in de kwekerijen

Bij kweekvissen zijn de leefomstandigheden meestal zeer slecht. Dieren zitten in overvolle bassins, waardoor ze hun natuurlijke gedrag niet kunnen uiten. De waterkwaliteit is doorgaans zo slecht dat de bassins een broeinest zijn van parasieten en veel vissen ziek worden en voortijdig sterven. Viskwekerijen zijn niet meer dan een onderwatertak van de intensieve vee-industrie.

Silver pacific salmon.jpg

Slacht van vissen

Zowel wilde vissen als kweekvissen worden standaard zonder verdoving gedood en sterven meestal langzaam en pijnlijk. Zo sterven ze vaak door verstikking, door hen op ijs te leggen of worden ze levend opengesneden en van hun organen ontdaan. De doodstrijd kan tientallen minuten, soms zelfs uren, duren. Enige uitzondering is de paling: vanaf 1 juli 2018 moet deze in Nederland verdoofd worden bij de slacht. Voor andere vissoorten bestaan er inmiddels ook verdovingsmethodes, maar die worden maar heel weinig gebruikt

Duurzame vis?

In de supermarkt kun je kiezen voor ‘duurzame’ vis, zoals wilde vis met het MSC-keurmerk of kweekvis met het ASC-keurmerk. Deze keurmerken houden rekening met het milieu en proberen overbevissing op soorten te voorkomen. De keurmerken zeggen echter niets over het welzijn van de dieren. Het enige keurmerk dat eisen stelt aan welzijn is het biologische keurmerk op kweekvis.

Vissen zijn vogelvrij

Shoal of fish.jpg

Hoewel het bekend is dat vissen pijn, stress en angst kunnen ervaren, bestaan er in Europa geen regels voor de bescherming van het welzijn bij het houden, vangen en doden van vissen. Ook in Nederland worden vissen nadrukkelijk uitgesloten: ze hoeven als enige geen verdoving bij de slacht.

Uit recent opinieonderzoek waarbij 9000 mensen uit heel Europa werden geïnterviewd, waaronder ook 1000 Nederlanders, blijkt dat de overgrote meerderheid van de mensen vindt dat vissen wél dezelfde bescherming verdienen als andere dieren. Overheden lopen dus ernstig achter.

Wat vindt CIWF?

Wij vinden dat vissen dezelfde bescherming verdienen als alle andere dieren en voeren campagne voor een beter vissenleven. Wij willen allereerst:

  • welzijnsregels voor vissen op Nederlands en Europees niveau
  • verbetering van het leven van kweekvissen door welzijnseisen aan viskwekerijen te stellen
  • verplichtstelling van een snelle, pijnloze slacht met verdoving bij alle vissen