Search icon
Voedselongelijkheid

Voedsel- ongelijkheid

Lees meer

We pakken granen, water en land af van mensen die het hard nodig hebben.

Gezondheidsrisico's

Gezondheids- risico's

Lees meer

Volle stallen, transport en antibiotica bedreigen de gezondheid van mens en dier. 

Klimaatverandering

Klimaat- verandering

Lees meer

De aarde warmt op. De veehouderij draagt er aan bij en lijdt er onder.

Verspilling grondstoffen

Verspilling grondstoffen

Lees meer

Vee-industrie is een omge- keerde voedsel- fabriek. Ze verbruikt meer eiwit dan ze oplevert.

Milieuvervuiling

Milieuvervuiling

Lees meer

Mest, fijnstof en zelfs ziekte- verwekkers. De vee-industrie vervuilt onze natuurlijke omgeving.  

Verlies aan biodiversiteit

Verlies aan biodiversiteit

Lees meer

Vee-industrie zorgt voor het versneld uitsterven van dieren- en plantensoorten.

Bedreiging plattelandsleven

Bedreiging plattelandsleven

Lees meer

Vee- fabrieken verstoren de samenleving op het platteland in ontwikkelingslanden. 

Dierenleed

Dierenleed

Lees meer

Vee-industrie behandelt dieren als dingen, niet als wezens met gevoel.