Zoekpictogram

De vee-industrie vervuilt ons milieu, er komen dagelijks grote hoeveelheden giftige stoffen terecht in de omgeving.

Boerderijen, waarin honderden of zelfs duizenden dieren dicht op elkaar zitten, kunnen ernstige milieuvervuiling veroorzaken. Die kan schadelijk zijn voor de natuurlijke omgeving en de dieren en planten die in deze omgeving leven. De FAO (de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties) omschreef de veehouderij zelfs als '…een van de meest significante bijdragers aan de ernstigste milieuproblemen van deze tijd'.

Veel dieren, veel veevoer

De traditionele veehouderij, zoals we die kennen van vroeger, is relatief efficiënt in het omzetten van gras en afvalproducten, zoals etensresten, in voedsel voor de mens. Maar de moderne, grootschalige, intensieve veehouderij is minder efficiënt, omdat zij grote hoeveelheden granen en eiwitrijk soja verbruikt. Om de groei van granen en soja te stimuleren wordt veel landbouwgif, stikstof- en fosforrijk kunstmest gebruikt. Aan de ene kant helpt dit om de opbrengst van planten te verhogen, maar een grote hoeveelheid van de kunstmest kan als afval in het milieu terechtkomen.

De veehouderij in de Verenigde Staten is verantwoordelijk voor één derde van de
stikstof en fosfor dat terecht komt in de meren en rivieren van het land.
 

Veel dieren, veel afval

Alt text

Landbouwdieren produceren dagelijks grote hoeveelheden stikstof- en fosforrijk afval. Dierlijke mest kan goed zijn voor de grond, doordat ze de bodem aanvult met bepaalde voedingsstoffen. Maar in de vee-industrie is de hoeveelheid dieren zo groot, dat de mest geconcentreerd wordt op relatief kleine stukken land. Deze mest zou op een correcte manier verwerkt moeten worden, maar dit gebeurt lang niet overal. De mest kan dan in de (natuurlijke) omgeving terecht komen. 

Sommige grote boerderijen produceren meer uitwerpselen dan de populatie van een grote stad in de Verenigde Staten.

Mogelijke milieurampen

Stikstof en fosfor geven grote problemen. Ze kunnen bijvoorbeeld terecht komen in meren en rivieren, waardoor dieren en planten dood gaan. Een gedeelte van de stikstof wordt gasvormig en kan dan ammoniak worden. Ammoniak verzuurt het water en tast de ozonlaag aan. De veehouderij is verantwoordelijk voor meer dan 60% van de wereldwijde ammoniakuitstoot.

Andere giftige stoffen

Het gaat verder dan alleen de gevaarlijke verspreiding van stikstof en fosfor. De vee-industrie produceert een cocktail aan giftige stoffen en bacteriën, zoals E.coli, zware metalen en landbouwgif. Dit is een grote bedreiging voor de gezondheid van de mensen, dieren en planten.

Globe

Je gebruikt een verouderde browser die wij niet ondersteunen. Upgrade je browser om je ervaring en de beveiliging te verbeteren.

Als je hier nog vragen over hebt neem dan contact met ons op via info@ciwf.nl. We streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren. Vanwege de grote hoeveelheid correspondentie die we ontvangen, kan het echter af en toe iets langer duren. Als je vraag dringend is, kun je ook telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)24-3555552 (we zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).