Search icon

Een donatie voor de dieren is welkom op ons rekeningnummer NL85TRIO0197879381 ten name van Stichting CIWF Nederland onder vermelding van je naam en adres.

Voor betalingen vanuit het buitenland heb je ook onze BIC nodig: TRIONL2U. 

Meer weten?

Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.