Search icon

Als u gééft om dieren kunt u ervoor zorgen dat uw geld ook als u er niet meer bent bijdraagt aan een wereld waar dieren worden behandeld met compassie en respect. Dat kan door Compassion in World Farming (CIWF) op te nemen in uw testament.

Uw nalatenschap maakt het verschil

Nalaten aan Compassion in World Farming

Belastingvrij

We zijn door de overheid erkend als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor hoeven we over inkomsten uit nalatenschappen geen belasting te betalen. Het bedrag dat u aan ons nalaat komt daardoor 100% ten goede aan het goede doel: een beter leven voor dieren en een wereld zonder vee-industrie!

Meer zekerheid

Omdat inkomsten uit nalatenschappen meestal niet op korte termijn beschikbaar komen, geven ze ons meer zekerheid voor de toekomst. Daardoor kunnen we ons werk beter plannen en weten we dat we het langer kunnen volhouden. Dat is helaas noodzakelijk om miljarden dieren een beter leven te geven.

Geen subsidies

Wij ontvangen geen subsidies van de overheid of van bedrijven, want we vinden onze onafhankelijkheid erg belangrijk. Voor ons werk vóór de dieren zijn we daardoor afhankelijk van giften en donaties. Nalatenschappen maken daar een belangrijk deel van uit.

Nalaten aan CIWF, hoe doe je dat?

Om een nalatenschap aan CIWF te doen is het maken van een testament noodzakelijk. Dit moet worden opgemaakt door een notaris. De notaris kan u ook adviseren over wat in uw geval de beste manier van nalaten is. Zo is het mogelijk een vast geldbedrag, een bepaald object (zoals een huis) of zelfs de hele nalatenschap in uw testament op te nemen. De meeste mensen kiezen echter voor een vast bedrag. Wat u ook kiest: wij zijn blij met elke bijdrage voor ons werk in de toekomst!

De notaris

Nalaten aan Compassion in World Farming

Een oriënterend gesprek van een half uur is bij de meeste notarissen gratis. De uiteindelijke kosten van een testament hangen echter af van uw wensen en de omvang en complexiteit van het testament. U kunt snel een notaris in uw buurt vinden via www.notaris.nl of via de notaristelefoon: 0900-3469393.

Om aan ons na te laten is het voldoende ons op te nemen in uw testament. De gegevens die u hiervoor nodig heeft zijn:

Stichting Compassion in World Farming Nederland
Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen
Ingeschreven Kamer van Koophandel, nummer 10044931
Bankrekening NL85 TRIO 0197 8793 81

Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen plannen, zijn we graag op de hoogte van toekomstige nalatenschappen. Heeft u ons al in uw testament opgenomen, overweegt u dat te doen of heeft u behoefte aan verdere informatie? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier