Zoekpictogram

Veel minder dieren en alle dieren buiten

Collage met foto's van billboards met posters van de campagne 'vergeet de dieren' niet in Den Haag

In het kleine Nederland worden extreem veel dieren gehouden. Nederland is zelfs het meest ‘veedichte’ land van de wereld. De dieren in de vee-industrie zitten dicht op elkaar in volle hokken, kooien of stallen, komen nooit buiten en hebben vrijwel geen ruimte voor hun natuurlijke gedrag en behoeften. Sommigen worden verminkt om hen aan te passen aan de onnatuurlijke leefomstandigheden (denk aan het afbranden van biggenstaarten). Daarnaast heeft de vee-industrie grote impact op het milieu, de gezondheid van mensen en op de natuur. Onder andere vanwege de stikstofcrisis moeten er drastisch minder dieren gehouden worden.

Compassion in World Farming zet zich met haar campagne ‘Veel minder dieren en alle dieren buiten’ in voor een omschakeling naar een veel kleinere, gezonde en diervriendelijkere veehouderij. Een waar alle dieren buiten kunnen lopen, de ruimte hebben om zichzelf te zijn en een goed leven hebben.

Oproep aan partijen aan de formatietafel

Abri Vergeet de dieren niet met kip in beeld

In maart 2024 zijn de onderhandelingen voor de kabinetsformatie nog altijd in volle gang. Het vorige kabinet had plannen om het dierenwelzijn te verbeteren en de veehouderij ‘dierwaardig’ te maken. In de onderhandelingen voor een nieuw kabinet dreigen de dieren in de veehouderij te worden vergeten.

Met een billboardcampagne in het centrum van Den Haag roepen wij de formerende partijen op te kiezen voor een veel kleinere, diervriendelijkere veehouderij. Onze roep wordt ondersteund door boerenorganisatie Caring Farmers , de dierenartsen van Caring Vets en de dokters van Caring Doctors.

Gezonde veehouderij voor dieren, mensen en de aarde

Niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd groeit het besef dat de industriële veehouderij een grote rol speelt in mondiale crises als de opwarming van de aarde, biodiversiteitsverlies, de ongelijke verdeling van voedsel en het gevaar op nieuwe pandemieën.

Daarom is het belangrijk dat Nederland nu kiest voor een koerswijziging: in plaats van de industriële veehouderij, die zoveel mogelijk produceert voor zo weinig mogelijk kosten, moeten we omschakelen naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Landbouw en veehouderij die de natuur niet vernietigen, maar die juist met haar samenwerkt en haar beschermt, zodat we veilig voedsel kunnen produceren voor toekomstige generaties. Een dergelijke landbouw en veel kleinere veehouderij, waarin alle dieren buiten komen, voorkomt dierenleed, helpt het stikstofprobleem op te lossen, is goed voor het klimaat en de gezondheid van mensen en biedt boeren weer toekomst.

Minder dierenleed

 • In een kleinschaligere veehouderij is er weer ruimte voor het welzijn en de natuurlijke behoeften van het dier. Buiten kunnen dieren hun natuurlijk gedrag vertonen, zoals voedsel bij elkaar scharrelen of een nest bouwen voor hun jongen. Een dier mag weer dier zijn.

Gezondheid voor mens en dier

 • De kans op nieuwe dierziektes wordt kleiner, want dieren die buiten komen hebben meer weerstand en komen minder snel met elkaar in contact. Daardoor kan een virus (zoals vogelgriep of varkenspest) zich minder snel verspreiden en minder schade aanrichten1. Hiermee vermindert ook het grote risico op ziektes die van dieren op mensen over kunnen slaan (zoönoses). Wetenschappers waarschuwen niet voor niets dat een volgende pandemie2 uit de industriële veehouderij kan komen.
 • Varkens én boeren worden niet langer blootgesteld aan de damp van mest, urine en aan fijnstof in de potdichte stallen van de vee-industrie.
 • We kunnen toe met veel minder diermedicijnen, zoals antibiotica. Dat vermindert de kans dat belangrijke medicijnen voor mens en dier niet meer werken.

Natuur, milieu en omgeving

 • De aantasting van de natuur door ammoniak en stikstofuitstoot van naburige veehouderijbedrijven vermindert.
 • De overlast door stank, stof en lawaai die veroorzaakt wordt door het transport van mest, veevoer en dieren vermindert.
 • Mest komt niet meer in het milieu terecht maar kan slim gebruikt worden op het eigen bedrijf of direct in de omgeving in een kringloop.

Klimaat

 • Minder dieren stoten minder CO2 en andere broeikasgassen uit. Dat helpt de opwarming van de aarde te verminderen. Deskundigen hebben zelfs uitgerekend dat de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs onhaalbaar zijn als de uitstoot van broeikasgassen vanuit de veehouderij niet vermindert.
 • Door dieren voer uit eigen omgeving te geven wordt wereldwijd transport beperkt en kunnen regenwouden bewaard blijven. Ook dat gaat klimaatverandering tegen.

Toekomst voor boeren

 • Natuurinclusieve landbouw en veehouderij kan veel boeren een gezonde en goede toekomst bieden met een hogere opbrengst en meer invloed op hun eigen productie.
 • Er komt een eind aan de ratrace om steeds goedkoper te produceren en de afhankelijkheid van banken, voerleveranciers en andere toeleveranciers vermindert.
 • Kijk voor meer informatie ook op de website van Caring Farmers.

Natuurlijk gaat een overschakeling naar een andere veehouderij, met veel minder dieren die allemaal buiten komen, niet van de ene dag op de andere. Om de grote problemen die de afgelopen 60 jaar zijn ontstaan door het ene lapmiddel op het andere plakken écht op te lossen is een heldere koerswijziging noodzakelijk en onafwendbaar. Het is de taak van de overheid, en met name van de nieuwe regering, daar richting en sturing aan te geven. 

Actie voor een kleinere, diervriendelijkere veehouderij

De kippenposter op de snelwegmast in Den Haag
Onze oproep op een snelwegmast langs de A12 bij de ingang van Den Haag in 2021.

Wij roepen bestuurders en beleidsmakers op de omschakeling naar een kleinere, diervriendelijkere veehouderij mogelijk te maken. Dat doen we op verschillende manieren, waaronder met publiekscampagnes. Zo waren eerder onze radiospots te horen en billboards te zien na de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 in de vier provincies met de meeste vee-industrie. Tijdens de kabinetsformatie in 2021 was onze oproep onder andere te zien op een gigantische snelwegmast aan de ingang van Den Haag. Minister Staghouwer ontving vlak na zijn aantreden in 2022 honderden persoonlijke kaarten van supporters en reageerde hierop met een ansichtkaart.

Ook internationaal voeren wij actie voor een betere veehouderij. Met onze campagne, genaamd ‘End.it’ , roepen wij op tot een VN verdrag voor voedsel en een omschakeling naar een gezond, duurzaam en diervriendelijker voedselsysteem. Voor dieren, mensen en de aarde.

Meer info

Globe

Je gebruikt een verouderde browser die wij niet ondersteunen. Upgrade je browser om je ervaring en de beveiliging te verbeteren.

Als je hier nog vragen over hebt neem dan contact met ons op via info@ciwf.nl. We streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren. Vanwege de grote hoeveelheid correspondentie die we ontvangen, kan het echter af en toe iets langer duren. Als je vraag dringend is, kun je ook telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)24-3555552 (we zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).