Search icon

In Europa leven zo’n 23 miljoen melkkoeien. Het lijkt dat ze een gelukkig leven hebben, maar in werkelijkheid wordt hun welzijn bedreigd. In de loop van de jaren zijn koeien steeds meer melk gaan geven. Dat is geen toeval maar het gevolg van doelgerichte fokkerij. Allerlei gezondheids- en welzijnsproblemen zijn het gevolg.

Bovendien houden steeds meer boeren hun koeien het hele jaar op stal. Dat is handig voor de boer, maar slecht voor de dieren. Zij hebben een grotere kans op kreupelheid, hartproblemen en andere gezondheidsklachten.

Koeien horen in de wei!

Compassion in World Farming wil de trend keren. We willen voorkomen dat onze koeien veroordeeld worden tot een leven in de krappe stallen van de vee-industrie. Daarom voeren we actie voor het invoeren van speciale Europese regels voor het welzijn van koeien.

Voor varkens, kippen en kalveren bestaan zulke regels al. Nu is het de hoogste tijd dat Europa ook zijn melkkoeien gaat beschermen!

Koeiendans

In Nederland komen de meeste koeien ’s zomers buiten. Hoe fijn ze dat vinden kun je zien als ze na een lange winter voor het eerst de wei in mogen. Ze springen en ‘dansen’ van plezier!

Lees meer