Search icon
Stop de konijnenkooien

De Europese vee-industrie produceert elk jaar 112 miljoen konijnen voor hun vlees. Die leven bijna allemaal in krappe draadgazen kooien. De konijnen, die van nature in groepen leven en graag graven, springen en huppelen, zitten vaak helemaal alleen in een kooi waarin ze niet eens rechtop kunnen staan.

De konijnenkooien veroorzaken enorm veel dierenleed. Ze lijken nog het meest op de kale legbatterij, die Europa al in 1999 verbood, omdat ze schadelijk is voor het welzijn van de kippen.

Nu is het tijd om ook de konijnenkooien af te schaffen. 

In de komende jaren voert Compassion in World Farming in de EU actie tegen álle kooien in de veehouderij. Kooien zijn het symbool van de vee-industrie. Ze gebruiken dieren als dingen en maken een industrie mogelijk die niet gezond is: niet voor de dieren, niet voor mensen en niet voor de aarde.