Zoekpictogram

Campagnes

Vissenmanifest: 10 punten voor beter vissenwelzijn

Lees meer

Vissen zijn prachtige, intelligente dieren die gevoel en emoties hebben. En heel belangrijk, pijn kunnen lijden. Toch gaan wij heel anders met hen om. Vissen lijden ernstig bij de vangst, in kwekerijen en bij de doding. 

Jaarlijks worden er in Nederland naar schatting vier miljard vissen gevangen en tien miljoen vissen gekweekt. Ondanks de omvang van deze industrie zijn er nauwelijks welzijnsregels voor het vangen, kweken en doden van de vissen. Dit moet veranderen. Ook de meeste Nederlanders vinden dat vissen betere bescherming verdienen.

Samen met collega-organisaties Dierenbescherming, Vissenbescherming, Sea First en Dierencoalitie hebben wij daarom een Vissenmanifest opgesteld met tien punten om vissenwelzijn te verbeteren, waarmee de overheid direct aan de slag kan. Gedurende tien weken sturen wij op ‘vrijdag vissendag’ een nieuw punt naar de Kamerleden die betrokken zijn bij visserij en dierenwelzijn. Aan het einde van de tien weken overhandigen we het gehele manifest aan de minister en de Kamerleden. 

Hieronder vind je de lijst met punten, die elke week wordt aangevuld.

Week 1

Afbeelding van een vis, met daarop het eerste punt van het vissenmanifest

Bijna alle vissen die men voor consumptie opvist sterven aan boord óf een langzame dood op ijs óf ze worden levend gefileerd. Dit terwijl elektrische bedwelming voorafgaand aan de dodingsmethode mogelijk is. Hiermee vermijd je onnodige pijn en stress1. Bij de doding van gekweekte vissen begint dit de standaard praktijk te worden. Deze ontwikkeling zet zich zeer langzaam door op schepen. Zo bedwelmt Ekofish schol2. Ook kabeljauw kan aan boord bedwelmd worden3.

In de visserij is pijnloze doding nog verre van gangbaar. Voor sommige vissoorten is meer onderzoek nodig, terwijl voor andere de uitdaging ligt in het operationaliseren en valideren van de bestaande technieken. Wij vragen de overheid om samen met de Nederlandse visserijsectoren knelpunten te inventariseren en op basis daarvan een routekaart op te stellen en uit te voeren op weg naar een Nederlandse visserij waarin alle vissen pijnloos gedood worden. Deze kaart zou onder andere bestaan uit onderzoek, implementatie van bestaande technieken en wetgeving. 

1 https://www.compassioninfoodbusiness.com/case-studies/technical-case-studies/tesco-driving-innovation-in-humane-fish-slaughter/

2 https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/positief-nieuw-schip-verdooft-vis-aan-boord

3http://humaneharvest.com/

Week 2

Afbeelding van een vis met een titel 'Innovatieve visvangstmethoden'

Naar de effecten van de vangstmethoden die momenteel gebruikt worden op de Nederlandse vissersschepen op het welzijn van de gevangen vissen, is nooit goed wetenschappelijk onderzoek gedaan. De huidige vangstmethoden zijn niet ontwikkeld op een manier dat vissenleed zo veel mogelijk wordt voorkomen, terwijl er wel degelijk verbeteringen mogelijk zijn1.

Voor elke vissoort en vismethode is het van belang om te onderzoeken welke aanpassingen mogelijk zijn om lijden te beperken. Het is al bekend dat fysieke beschadigingen kunnen worden verminderd door netten zonder knopen te gebruiken, de trekduur en treksnelheid te verlagen, door minder diep te vissen en door verdrukking te voorkomen bij het inhalen van de vis door de vis uit het net te pompen, in plaats van op te halen en alle vissen aan boord te storten1. Minder vissenleed levert ook voordelen op voor de vissers, omdat vissen die minder stress hebben gehad van betere kwaliteit zijn2. In de keten moet betere kwaliteit een betere prijs op gaan leveren.

1 Catching Up - Fish Welfare in Wild Capture Fisheries, Eurogroup for Animals, 2021. https://www.eurogroupforanimals.org/news/eurogroup-animals-launches-report-fish-welfare-wild-capture-fisheries

2 Sogn-Grundvåg G. et al. (2020) Fishing methods for Atlantic cod and haddock: Quality and price versus costs. Fisheries Research 230. 105672. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105672

Week 3

Afbeelding van een kreeft met de titel 'Help kreeften en krabben'

Naar de effecten van de vangstmethoden die momenteel gebruikt worden op de Nederlandse vissersschepen op het welzijn van de gevangen vissen, is nooit goed wetenschappelijk onderzoek gedaan. De huidige vangstmethoden zijn niet ontwikkeld op een manier dat vissenleed zo veel mogelijk wordt voorkomen, terwijl er wel degelijk verbeteringen mogelijk zijn1.

Voor elke vissoort en vismethode is het van belang om te onderzoeken welke aanpassingen mogelijk zijn om lijden te beperken. Het is al bekend dat fysieke beschadigingen kunnen worden verminderd door netten zonder knopen te gebruiken, de trekduur en treksnelheid te verlagen, door minder diep te vissen en door verdrukking te voorkomen bij het inhalen van de vis door de vis uit het net te pompen, in plaats van op te halen en alle vissen aan boord te storten1. Minder vissenleed levert ook voordelen op voor de vissers, omdat vissen die minder stress hebben gehad van betere kwaliteit zijn2. In de keten moet betere kwaliteit een betere prijs op gaan leveren.

1 Catching Up - Fish Welfare in Wild Capture Fisheries, Eurogroup for Animals, 2021. https://www.eurogroupforanimals.org/news/eurogroup-animals-launches-report-fish-welfare-wild-capture-fisheries

2 Sogn-Grundvåg G. et al. (2020) Fishing methods for Atlantic cod and haddock: Quality and price versus costs.

Fisheries Research 230. 105672. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105672

Week 4

Kaart met een afbeelding van een vis en de titel 'Vissenwelzijn in kwekerijen'

Huisvestingssystemen bij viskwekerijen zijn niet ontwikkeld op basis van de behoeften en het gedrag van vissen, maar uit oogpunt van efficiëntie. Wij vinden dat de behoeften van vissen voorop moeten staan en dat voor elke vissoort een diergericht en integraal duurzaam ontworpen huisvestingssysteem moet worden ontworpen.

Om tot het juiste systeem per vissoort te komen vragen wij de overheid onderzoek naar behoeften en gedrag te stimuleren. De nu gemeten parameters, groei, gezondheid en sterfte van vissen, zijn te algemeen en te grof voor het bepalen van het welzijn van vissen.

Stel op basis van welzijnsonderzoek criteria voor welzijnsmonitoring op, en maak daarbij gebruik van bestaande richtlijnen1,2,3,4. Maak met de sector een verbeterplan en toetsingskader, waarmee wordt voldaan aan de fysiologische- en gedragsbehoeften van iedere vissoort. Neem daarin nieuwe technieken die het mogelijk maken om individueel welzijn te monitoren mee5. Als blijkt dat bij bepaalde vissoorten überhaupt niet kan worden voldaan aan hun behoeften, zijn deze niet geschikt om te houden.

1 https://www.eurogroupforanimals.org/news/aquatic-life-institute-publishes-new-guide-fish-welfare

2https://www.oie.int/en/standard-setting/aquatic-code/access-online/

3https://www.compassioninfoodbusiness.com/resources/fish/

4https://www.nevevi.nl/wp-content/uploads/2020/03/Gedragscode-voor-viskwekers-dec-2019.pdf

5https://www.eurogroupforanimals.org/news/artificial-intelligence-enable-individualised-fish-monitoring-intensive-aquaculture

Week 5

Kaart met daarop een vis en de titel 'Bedwelming voor de slacht van gekweekte vissen'

Bedwelming voor de slacht is momenteel alleen voor paling verplicht, maar alle andere vissen verdienen ook een pijnloze behandeling bij het doden. Voor meervallen zijn er bedwelmingsmethodes ontwikkeld die voldoen aan de adviezen van de European Food Safety Authority (EFSA)1. Wij vragen om deze te verplichten en zo te voorkomen dat jaarlijks honderdduizenden meervallen op pijnlijke wijze worden gedood.

Bedwelmingsmethodes die bij andere vissoorten in gebruik zijn, voldoen momenteel niet aan de adviezen van de EFSA. Wij vragen de overheid daarom te investeren in de ontwikkeling en toetsing van geschikte bedwelmingsmethodes voor alle andere in Nederland gehouden vissoorten, zodat ook deze verplicht ingevoerd kunnen worden.

Hiermee kan Nederland tegemoetkomen aan de Europese eis om vissen bij het doden elke vermijdbare vorm van pijn te besparen2. Lees voor meer informatie ons rapport op ciwf.nl/kweekvisrapport.

 

1 EFSA (2018) Guidance on the assessment criteria for applications for new or modified stunning methods regarding animal protection at the time of killing. EFSA Panel on Animal Health and Animal Welfare (AHAW). EFSA Journal 2018;16(7):5343

2 Artikel 3 lid 1 van de EU Verordening (EG 1099/2009) is van toepassing op vissen. In de Nederlandse regelgeving, Besluit houders van dieren, Hoofdstuk 1, paragraaf 3, artikel 1.11, worden vissen echter uitgesloten van bescherming bij de slacht.

Week 6

Week 6 Bescherm de paling

De Europese paling is een ernstig bedreigde diersoort1. De aantallen blijven ondanks terugplaatsingsprogramma’s en inspanningen om de leefomgeving te verbeteren onverminderd laag. Uit een recente evaluatie door de Europese Commissie van de EU Aalverordening2, blijkt dat de aanwas van de Europese paling zelfs op een ‘historisch dieptepunt’ is3.

Palingen planten zich niet in gevangenschap voort en naast de palingvisserij legt daarom ook de aquacultuursector een grote druk op de ernstig bedreigde diersoort. Nederland is de grootste ‘palingkweker’ van de wereld4 en miljoenen jonge palingen (glasalen) worden jaarlijks uit het wild gevangen om in kwekerijen te verdwijnen. Gezien de risico’s voor de biodiversiteit is dit onverantwoord. Wij vragen de overheid daarom te zorgen voor een verbod op palinghouderijen (‘kwekerijen’) en op de palingvisserij. Vanzelfsprekend moet zorggedragen worden voor een goede uitkoopregeling. Meer informatie over de paling en de kwekerijen op ciwf.nl/kweekvisrapport

 

1 https://www.iucnredlist.org/species/60344/12353683

2 In 2007 is de Europese Aalverordening (EG) nr. 1100/2007 van kracht geworden, die maatregelen voorschrijft om de Europese paling beter te beschermen en de populatie te herstellen

3 EC 2020 https://ec.europa.eu/fisheries/press/european-eel-recovery-where-are-we-after-decade_en

4 Fishcount 2017 http://fishcount.org.uk 

 

Meer weten?

Voor meer informatie over onze campagne voor beter vissenwelzijn en wat jij kunt doen om de vissen te helpen, kijk op Oog voor vis.

Globe

Je gebruikt een verouderde browser die wij niet ondersteunen. Upgrade je browser om je ervaring en de beveiliging te verbeteren.

Als je hier nog vragen over hebt neem dan contact met ons op via info@ciwf.nl. We streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren. Vanwege de grote hoeveelheid correspondentie die we ontvangen, kan het echter af en toe iets langer duren. Als je vraag dringend is, kun je ook telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)24-3555552 (we zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).