Search icon
Stop de konijnenkooien

Een vergeten slachtoffer van de Europese vee-industrie is het konijn. Naar schatting worden in Europa zo'n 120 miljoen konijnen voor hun vlees gehouden. Ze zitten bijna allemaal opgesloten in krappe, kale kooien van draadgaas. De dieren kunnen vaak niet eens rechtop staan, laat staan huppelen of springen.

Compassion in World Farming voert actie voor een Europees verbod op alle konijnenkooien, en van alle andere kooien in de vee-industrie.

Lees meer