Konijnen

Konijn op de uitkijk naar vijanden

Konijn op je bord? In Nederland is het een gekke vraag, maar buiten ons land is het heel normaal om konijn te eten. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat in Europa heel veel konijnen worden gehouden in de vee-industrie.

Naar schatting worden in Europa zo'n 332 miljoen konijnen voor hun vlees gehouden. Dat is meer dan het aantal varkens en runderen bij elkaar! Vooral in Frankrijk, Italië en Spanje worden veel konijnen gehouden.

Gangen en holen

Van nature leven konijnen in groepen. Zo'n groep kan bestaan uit  2 tot 9 vrouwtjes en 1 tot 3 mannetjes plus de jongen. Ze leven in soms complexe holen- en gangenstelsels, die ze verdedigen tegen andere groepen en roofdieren. De ruimtes in het stelsel hebben vaak een speciale functie: ze kunnen dienen om te rusten, te schuilen en om de jongen groot te brengen. De vrouwtjes werpen hun jongen in een nest en laten hen dan vrij snel alleen.

Konijnen in een batterijkooi

Batterijkooien

Het leven van konijnen in de vee-industrie is heel anders dan in het wild. De dieren leven vaak in draadgazen kooien, die nog het meest lijken op de kale legbatterij. Deze wrede kippenkooien zijn in de EU echter sinds 2012 verboden. Vaak zijn de 'batterijkooien' voor konijnen niet hoger dan 30 cm., waardoor de dieren altijd gebukt staan. Ook zijn de kooien zo krap dat de dieren niet languit kunnen liggen, laat staan rennen en huppelen, zoals ze van nature graag doen. Door het gebrek aan afleiding in deze kale omgeving ontstaat vaak abnormaal gedrag. Ook hebben de dieren vaak problemen aan de voetzolen doordat ze de hele dag op draadgazen bodems staan. 

Konijn in batterijkooi

Hoge uitval

Konijnen zijn erg gevoelig voor ziekten. Zo'n 20% van de dieren gaan dood voordat ze de slachtleeftijd hebben bereikt.  Op één bedrijf leven zowel voedsters (vrouwtjes die de jongen ter wereld brengen), rammen (mannetjes) en vleeskonijnen. Veel konijnenhouders streven ernaar alle jongen gelijktijdig geboren te laten worden en af te voeren naar de slacht. Daarom worden de voedsters vaak kunstmatig geïnsemineerd.

Nederland 

In Nederland is de konijnenhouderij niet van grote betekenis. In ons land worden ongeveer 300.000 konijnen gehouden. Daarom is er in Nederland geen slachthuis voor konijnen. De dieren worden in Frankrijk en België geslacht. Het transport van de konijnen kan lang duren, omdat de veewagen op één trip vaak bij meer bedrijven stopt om konijnen in te laden.

'Welzijnskooien'

Konijn in de natuur

In Nederland en België zijn de laatste jaren initiatieven genomen om het welzijn van konijnen te verbeteren. In Nederland zijn afspraken gemaakt over grotere kooien, betere vloeren en het verstrekken van afleidingsmateriaal. In België zijn soortgelijke afspraken gemaakt en daar schakelen de konijnenhouders  in snel tempo over op groepshuisvesting.


Deel deze pagina

Doe mee tegen de vee-industrie en ontvang als eerste onze acties voor de dieren!