Search icon

Dieren in de vee-industrie zijn extra vatbaar voor ziekten. Door de stress en de onnatuurlijke levensomstandigheden worden ze eerder ziek. Wanneer één dier in een dichtbevolkte stal besmet raakt, worden al snel heel veel meer dieren ziek. En door het vele transport van dieren kan een besmettelijke ziekte makkelijk overslaan naar andere bedrijven. Al snel zijn miljoenen dieren het slachtoffer.

Varkenspest

In 1997 kostte de varkenspest het leven aan miljoenen Nederlandse varkens. Deze ziekte bestaat al lang. Het is een zeer besmettelijke ziekte waaraan varkens kunnen overlijden. Soms zie je duidelijk dat het dier ziek is: het verliest gewicht, of zijn oren en staart sterven af en hij krijgt bulten. Maar soms zie je niks aan een ziek dier, maar kan hij wel andere varkens aansteken! Mensen kunnen niet ziek worden van de varkenspest. Om te voorkomen dat de ziekte zich verspreidde, werden in Nederland meer dan tien miljoen varkens afgemaakt.                             

Mond- en Klauwzeer (MKZ)

Vervoersverbod

In 2001 trof een nieuwe tegenslag de veehouderij. Vanuit Engeland kwam de ziekte mond- en klauwzeer naar Nederland. Niet alleen dieren op de boerderij kunnen deze ziekte krijgen, maar ook dieren die in het wild leven, zoals herten en reeën. Zieke dieren die aan MKZ lijden hebben weinig eetlust, krijgen koorts en blaren aan de mond en tussen de tenen. MKZ is erg pijnlijk, maar de dieren gaan er niet aan dood. Net als de varkenspest wordt MKZ in de vee-industrie snel verspreid doordat de dieren dicht op elkaar staan en minder weerstand hebben.       

Vogelgriep

In 2003 was het de beurt aan de pluimveehouderij. Plotseling stierven er veel kippen en kalkoenen. Zij waren besmet met een gevaarlijke variant van vogelgriep (hoog pathogeen). In Nederland werden toen 30 miljoen dieren vergast om de ziekte tot staan te brengen. Ook na 2003 werden we in Nederland en andere Europese landen regelmatig opgeschrikt door meldingen van vogelgriep. Vanuit Azië komt het zeer besmettelijke H5N1 vogelgriepvirus, dat ook voor mensen dodelijk kan zijn. Dit virus heeft zich waarschijnlijk verspreid langs transportroutes van levende en dode dieren.

In de vee-industrie, met haar volle stallen, slechte hygiënische omstandigheden en geringe weerstand van de dieren, kan een relatief ongevaarlijk vogelgriepvirus zich snel ontwikkelen tot een variant die niet alleen voor dieren, maar ook voor mensen gevaarlijk is. Door transport, door onvoldoende hygiëne of het verspreiden van mest uit zo'n besmet bedrijf kan de ziekte zich daarna verder verspreiden. Bij een uitbraak van vogelgriep wijzen velen echter beschuldigend naar wilde vogels als de overbrengers van het virus. Meestal ontbreekt het bewijs daarvoor.

Q-koorts

Dit is een ziekte die bij schapen en geiten voorkomt en verspreid wordt door een bacterie. Besmette dieren vertonen nauwelijks ziekteverschijnselen, maar krijgen vaak een miskraam. Dan komen veel besmettelijke bacteriën vrij die zich snel over de boerderij en haar omgeving verspreiden. Daardoor kunnen ook mensen ziek worden. In 2009 werden in Nederland ca. 2300 mensen ziek en 10 mensen stierven aan Q-koorts. Om de epidemie te bestrijden liet de regering eind 2009 en begin 2010 tienduizenden geiten doden, waaronder ook veel gezonde dieren. Sindsdien worden geiten verplicht gevaccineerd tegen Q-koorts.
    

Dierziektes: wat vinden wij?

Lees meer