Zoekpictogram

Compassion in World Farming (officiële naam: Stichting Compassion in World Farming Nederland) is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina vind je de gegevens die daarvoor van belang zijn.

Veel over ons werk lees je in het meest recente jaarverslag en in eerdere jaarverslagen en nieuwsbrieven.

Onze gegevens

Postadres: Postbus 1305, 6501 BH Nijmegen
Bezoekadres: Groenestraat 294, 6531 JC Nijmegen
Telefoon: +3124 - 3555552
Website: www.ciwf.nl
E-mail: info@ciwf.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 10044931
Bankrekening: NL85TRIO0197879381
Fiscaal nummer: 8078.24.264.
Het ANBI standaardformulier

Bestuur

Statutair bestaat het bestuur uit tenminste 5 en ten hoogste 9 leden. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur bestaat uit: dhr. P. Lymbery (voorzitter), mw. A. Junor (penningmeester), dhr. R. Brooks, mw. K. Flanagan en mw. N. Gilham. De functie van secretaris is vacant. Conform de statuten ontvangen de bestuursleden voor hun bestuurswerk geen vergoeding. Een rooster van aftreden is van toepassing.

Beloningsbeleid medewerkers

Er is geen CAO van toepassing. Wel is er voor de medewerkers een pensioenregeling afgesloten bij Zwitserleven en bieden we onze medewerkers in het geval van ziekte 100% doorbetaling van salaris gedurende het eerste jaar.

Het bruto salaris van de directeur bedroeg gedurende het financieel jaar 2022-2023 € 4495 per maand voor 36 uur per week, exclusief werkgeversbijdrage aan de pensioenregeling en exclusief 8% vakantietoeslag. Buiten de wettelijk verplichte vakantietoeslag van 8% zijn geen andere toeslagen, zoals een dertiende maand, van toepassing.  

Financiën

Het financiële jaar van de Stichting loopt van 1 april tot en met 31 maart. Beleidsplan, jaarverslag en financieel verslag worden opgesteld overeenkomstig het financiële jaar. Het financiële verslag is opgenomen in ons jaarverslag.

Voor onze inkomsten zijn we grotendeels afhankelijk van de bijdragen van onze donateurs en van een financiële bijdrage van Compassion in World Farming International. Hierover lees je meer in ons beleidsplan.

Statutaire doelstelling

Artikel 2 van de statuten bepaalt: "De stichting heeft ten doel:

  • Verbetering van het welzijn van landbouwhuisdieren
  • Het tegengaan en voorkomen van wreedheid ten opzichte van landbouwhuisdieren
  • Het tegengaan en voorkomen van genetische manipulatie bij dieren
  • Het bevorderen van een duurzame, diervriendelijke en milieuvriendelijke veehouderij
  • Het bevorderen van aankoop en consumptie van duurzaam, diervriendelijk en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel, dat niet afkomstig is uit de bio-industrie."

Hoogtepunten activiteiten 2022-2023

Een uitgebreid overzicht van onze activiteiten in deze periode vind je in het jaarverslag.

We gaven een vervolg aan het Europees Burgerinitiatief Stop de Kooien – End the Cage Age, dat in september 2018 van start ging en waarvoor we 1,4 miljoen geverifieerde handtekeningen verzamelden. Hiermee voldeed het initiatief ruimschoots aan het vereiste om door de EU in behandeling te worden genomen. We staken dan ook veel tijd in onze lobby bij de Europese Commissie, het Europees Parlement en nationale parlementen en regeringen om ervoor te zorgen dat de Commissie haar belofte nakomt om voor eind 2023 een wetsvoorstel in te dienen om alle kooien in de veehouderij af te schaffen.

We zetten ons in voor een ander voedselsysteem, zonder industriële veehouderij. Dat deden we onder meer met een poster- en radiocampagne kort na de Provinciale Staten verkiezingen van 2023, waarmee we pas gekozen provinciebestuurders opriepen te kiezen voor een veel kleinere veehouderij, waarbij alle dieren naar buiten kunnen.

We zetten onze campagne om het welzijn van vissen te verbeteren voort. Zo startten we een petitie die vraagt om een stop op de palingvisserij.

We organiseerden een actiedag tegen verre veetransporten..

Samenvatting actueel beleidsplan

Het beleidsplan van onze internationale moederorganisatie is te vinden op onze internationale site www.ciwf.org. Lees hier het volledige Nederlandse beleidsplan.

Speerpunten 2023-2024

  • We streven naar een verandering van het wereldwijde voedselsysteem, met een diervriendelijkere, duurzame en gezonde veehouderij: voor dieren, mensen en de aarde. We promoten daarom een wereldwijd akkoord om dit doel te bereiken.
  • Onze lobby en campagne voor het beëindigen van het gebruik van alle kooien in de veehouderij gaan door, bouwend op de positieve uitspraken van de Europese Commissie en het Europees Parlement.
  • We voeren actie voor het beëindigen van verre veetransporten, met name naar landen buiten de Europese Unie.
  • We zetten onze campagne voor beter welzijn van vissen voort. Dat doen we door consumenten te informeren over het slechte welzijn van vissen in intensieve kwekerijen en gedurende de vangst en slacht. Bij de Nederlandse en Europese politiek dringen we aan op het verplichten van verdoofde slacht.

Lees meer

Globe

Je gebruikt een verouderde browser die wij niet ondersteunen. Upgrade je browser om je ervaring en de beveiliging te verbeteren.

Als je hier nog vragen over hebt neem dan contact met ons op via info@ciwf.nl. We streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren. Vanwege de grote hoeveelheid correspondentie die we ontvangen, kan het echter af en toe iets langer duren. Als je vraag dringend is, kun je ook telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)24-3555552 (we zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).