Search icon

Dank voor jouw steun aan de dieren. Ook nu.

News Section Icon Gepubliceerd op 19-3-2020

lammetje

Als team van CIWF Nederland willen wij onze supporters bedanken voor de aanhoudende steun en betrokkenheid.

Momenteel leven we in onzekere, moeilijke tijden - de impact van het nieuwe coronavirus raakt ons allemaal. Ons hart gaat uit naar iedereen die zelf of wiens naasten getroffen zijn door de ziekte. Ook spreken wij onze grote waardering uit naar alle mensen die zoveel geweldige zorg verlenen.

Wij hebben de nodige maatregelen getroffen en werken bijna geheel vanuit huis. Samen met jullie, onze supporters, gaan we door met ons belangrijke werk voor de dieren.

Want de dieren in de vee-industrie blijven onze steun nodig hebben. Ook in deze tijd. Zij hebben recht op een beter leven, zonder opsluiting in krappe kooien en hokken, maar met frisse buitenlucht en alle ruimte om zichzelf te zijn.

Samen met jullie gaan wij elk dag de strijd aan voor een beter dierenleven. Dank jullie wel dat de dieren op jullie mogen rekenen.

 

Team CIWF Nederland