Zoekpictogram

Maximum stalnorm is wassen neus

News Section Icon Gepubliceerd op 15-6-2012

Vleeskuikens in volle stal

Vorige week stuurde Staatssecretaris Bleker een voorstel naar de Tweede Kamer om het aantal dieren in één stal te beperken. Hier een reactie van Geert Laugs van Compassion in World Farming die gepubliceerd werd in Boerderij Vandaag.

Staatssecretaris Bleker vindt dat de meeste veehouderijen in Nederland moeten kunnen blijven groeien. Wie dacht dat zijn voorstel voor een maximumgrootte voor stallen paal en perk zou stellen aan de schaalvergroting in de vee-industrie komt bedrogen uit. Bleker heeft namelijk geen moeite met stallen voor 240.000 kippen of met 10.000 varkens. Dat zijn veel meer dieren dan de meeste bedrijven nu hebben!

Terecht vindt Bleker het stellen van een maximum aan het aantal dieren per locatie noodzakelijk. Dit lijkt vooral ingegeven door de sterke maatschappelijke druk en het snel verminderende draagvlak voor de intensieve veehouderij in de samenleving. Het valt echter moeilijk in te zien hoe dat draagvlak voor de vee-industrie, met al haar schadelijke effecten en ingebakken dierenleed, kan groeien als de stallen steeds groter worden.

Toegegeven, de kamerbrief verwijst naar een aantal maatregelen die de regering neemt om de veehouderij in ons land 'zorgvuldig en duurzaam' te maken. Veel van die maatregelen schieten echter tekort. Zo worden bijvoorbeeld geen concrete en heldere doelen gesteld voor het welzijn van dieren. De fundamentele vraag naar de gewenste omvang van de veehouderij in Nederland, wordt aangestipt maar blijft onbeantwoord. In plaats daarvan worden we blij gemaakt met een wassen neus: een maximumnorm voor stallen die de meeste bedrijven in staat stelt nog flink uit te breiden.

Om de veehouderij echt duurzaam te maken zijn maatregelen nodig die de trend naar intensivering en schaalvergroting ombuigen, en niet alleen maar afzwakken. Maatschappelijk draagvlak voor de sector kan alleen maar worden teruggewonnen door heldere en uitdagende doelstellingen, bijvoorbeeld voor dierenwelzijn. En door een overheid die, veel meer dan Bleker voorstelt, haar verantwoordelijkheid neemt en scherp toeziet op de naleving van haar eigen normen en regels.

Globe

Je gebruikt een verouderde browser die wij niet ondersteunen. Upgrade je browser om je ervaring en de beveiliging te verbeteren.

Als je hier nog vragen over hebt neem dan contact met ons op via info@ciwf.nl. We streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren. Vanwege de grote hoeveelheid correspondentie die we ontvangen, kan het echter af en toe iets langer duren. Als je vraag dringend is, kun je ook telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)24-3555552 (we zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).