Search icon

3 landen voor meer dierenwelzijn

News Section Icon Gepubliceerd op 15-12-2014

Duitsland, Denemarken en Nederland slaan de handen ineen om het welzijn van dieren in de Europese Unie te verbeteren. Tijdens een door staatssecretaris Dijksma georganiseerde 'welzijns-top' besloten de landbouwministers van de 3 landen dit weekend om nauwer te gaan samenwerken binnen de EU.

Transporten naar maximaal 8 uur

Zo roepen zij de Europese Commissie op om de regels voor veetransporten aan te scherpen. Voor slachtdieren mag een transport maximaal 8 uur duren. Sommige dieren moeten meer ruimte krijgen in de veewagen en jonge kalfjes mogen pas vervoerd worden als ze 14 dagen oud zijn, als het aan de drie ministers ligt. Daarnaast pleiten zij voor het invoeren van Europese welzijnsregels voor diersoorten waarvoor nog niets geregeld is, zoals konijnen en kalkoenen. Ook richten ze een oproep aan belanghebbende bedrijven om samen ervoor te zorgen dat er een eind komt aan het massaal, routinematig afknippen van biggenstaarten.

Samen én alleen

Compassion in World Farming is natuurlijk blij met deze samenwerking. We hopen dat meer landen zich bij dit initiatief aan zullen sluiten. "Dat drie landen met een grote vee-industrie samen optrekken in Europa, is een belangrijke stap vooruit', zegt Geert Laugs van CIWF Nederland: 'maar we hopen natuurlijk wel dat dit hen er niet van weerhoudt in eigen land noodzakelijke maatregelen te nemen. Het is bijvoorbeeld mooi dat de ministers oproepen een einde te maken aan het knippen van biggenstaarten, maar het routinematig staartknippen is nu al bij wet verboden. Het blijft de verantwoordelijkheid van de EU-lidstaten afzonderlijk ervoor te zorgen dat die wet wordt nageleefd".