Zoekpictogram

News Section Icon Gepubliceerd op 10-6-2021

Europees Parlement Stemt Voor Verbod Op Kooien

Het Europees Parlement heeft er vandaag bij de Europese Commissie op aangedrongen om voor 2027 een eind te maken aan het gebruik van kooien in de veehouderij. Het parlement reageerde hiermee op het Europees burgerinitiatief "Stop de kooien – End the Cage Age”, waarin 1,4 miljoen Europeanen deze oproep onderschreven.

De resolutie werd met een overweldigende meerderheid aangenomen, met 558 leden van het Europees Parlement (MEP's) vóór en slechts 37 tegen. De resolutie dringt aan op een herziening van de verouderde EU-richtlijn over dieren in de veehouderij (98/58/EG), om zo een einde te maken aan het houden van dieren in kooien. Volgens de wet moet de Europese Commissie nu een officiële reactie geven op het burgerinitiatief. Die reactie wordt op 30 juni verwacht, maar zowel landbouwcommissaris Wojciechowski als gezondheidscommissaris Kyriakides hebben zich al voor het beëindigen van de kooihuisvesting uitgesproken.

Onze directeur Geert Laugs: “Burgers roepen al jaren om een verbod van de wrede kooien. Wij zijn dan ook heel blij met deze krachtige oproep van het Europees Parlement. Nu ligt de bal bij de Europese Commissie. Die moet snel met een ambitieus plan komen om een eind te maken aan de kooien in de veehouderij. Want kooien veroorzaken immens dierenleed, zijn uit de tijd en bovendien onnodig. Er zijn immers veel betere manieren om dieren te houden”.

 

Dierenleed in kooien

Momenteel worden legkippen en konijnen in de EU opgesloten in ruimtes die ongeveer zo groot zijn als een A4-tje. Moedervarkens worden een groot deel van hun leven opgesloten in stalen kooien, waarin zij zich niet eens kunnen omdraaien. Ook kalveren, ganzen en kwartels worden in kooien opgesloten, waardoor zij niet in staat zijn elementaire natuurlijke gedragingen te ontplooien.

Hulp voor boeren

De parlementsleden waren het erover eens dat een einde moet worden gemaakt aan deze praktijken. Zij benadrukten ook dat ervoor moet worden gezorgd dat alle producten die in de EU op de markt worden gebracht - ook de ingevoerde - voldoen aan de toekomstige normen voor een veehouderij zonder kooien. Zij benadrukten dat er passende stimulansen en financiële programma's moeten komen om veehouders tijdens de overgang te ondersteunen.

Daarnaast riep het EU-parlement de Commissie op "voorstellen in te dienen om het wreed en onnodig dwangvoederen van eenden en ganzen voor de productie van foie gras te verbieden".

Versnel herziening dierenwelzijnswetgeving

De parlementsleden drongen er ook bij de Commissie op aan om haar herziening van de EU-wetgeving voor dierenwelzijn te versnellen, en vroegen om deze herziening af te ronden in 2022 in plaats van eind 2023 zoals nu gepland is. Dit zou ertoe bijdragen dat het verbod kan worden ingevoerd binnen het mandaat van de huidige Commissie, die in 2024 haar ambt zal neerleggen.

Het debat werd bijgewoond door EU-commissaris voor gezondheid, Stella Kyriakides, die haar steun uitsprak voor het burgerinitiatief "Stop de kooien – End the Cage Age”. Zij verklaarde dat het engagement van de Commissie om het welzijn van dieren te verbeteren "een morele, een gezondheids- en een economische verplichting blijft." "En voor mij is het een persoonlijk engagement om te streven naar verandering", voegde zij eraan toe.

Eerder al, tijdens een hoorzitting van het Parlement in april, benadrukte Janusz Wojciechowski, EU-commissaris voor landbouw, dat de Commissie belooft intensief te werken aan het beëindigen van de kooileeftijd - een duidelijke aanwijzing dat er een voorstel in de maak is.

Burgerinitiatief ‘Stop de kooien - End the Cage Age’

Het Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien - End the Cage Age’ startte op 11 september 2018 en werd binnen een jaar door bijna 1,4 miljoen Europeanen, waarvan ruim 150.000 Nederlanders, ondertekend. Meer dan 170 organisaties steunen het initiatief, waaronder in Nederland Bont voor Dieren, CAS-International, Compassion in World Farming (initiatiefnemer), de Dierenbescherming, Eyes on Animals, foodwatch Nederland, Partij voor de Dieren, Varkens in Nood, VierVoeters, Wakker Dier en World Animal Protection.

Samen met onze collega-organisaties boden we de Nederlandse handtekeningen aan landbouwminister Schouten aan.
Samen met onze collega-organisaties boden we de Nederlandse handtekeningen aan landbouwminister Schouten aan.
Globe

Je gebruikt een verouderde browser die wij niet ondersteunen. Upgrade je browser om je ervaring en de beveiliging te verbeteren.

Als je hier nog vragen over hebt neem dan contact met ons op via info@ciwf.nl. We streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren. Vanwege de grote hoeveelheid correspondentie die we ontvangen, kan het echter af en toe iets langer duren. Als je vraag dringend is, kun je ook telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)24-3555552 (we zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).