Search icon

Frans burgerinitiatief voor de dieren

News Section Icon Gepubliceerd op 30-7-2020

Goed nieuws uit Frankrijk: een uniek burgerinitiatief voor de dieren is van start gegaan. Onze Franse CIWF collega’s doen mee met journalisten, beroemdheden en vooraanstaande zakenmensen die gezamenlijk een beter leven voor de dieren eisen.

Frans burgerinitiatief

Het initiatief vraagt zes verbeteringen voor de dieren. Het wil een einde aan:

  • het doorgeschoten systeem van de vee-industrie. Ze wil onder andere vrije uitloop voor alle dieren
  • het gebruik van kooien in de veehouderij
  • het fokken van dieren voor bont
  • de plezierjacht
  • het gebruik van wilde dieren in shows
  • het gebruik van proefdieren waar goede alternatieven voor zijn

CIWF steunt deze bijzondere campagne van harte: het is een unieke kans op grote veranderingen voor heel veel dieren.

Als een vijfde van de Franse parlementariers het initiatief steunen, gaat een periode van 9 maanden van start waarin alle Fransen het kunnen ondertekenen. Als 10% van de kiezers dat doen, komt het wetsvoorstel in stemming in het Franse parlement. Deze campagne, waarmee burgers onderwerpen op de politieke agenda kunnen krijgen, is vergelijkbaar met ons Europees burgerinitatief Stop de kooien, dat vorig jaar door 1,6 miljoen mensen ondertekend werd.