Search icon

Stop verre veetransporten nú vanwege corona

News Section Icon Gepubliceerd op 24-3-2020

Een verbod op veetransporten naar landen buiten de EU, beperking van de transportduur tot 8 uur en directe actie om de files aan landsgrenzen op te lossen en te voorkomen. Dat zijn de maatregelen waartoe 39 dierenbeschermingsorganisaties, waaronder Compassion in World Farming (CIWF), de Europese Commissie per brief oproepen. Ook Landbouwminister Schouten stuurden we een brandbrief om zich op EU niveau voor de maatregelen in te zetten.

Schapen op transport
Schapen op transport

De afgelopen weken stonden er onder andere in Polen en Bulgarije kilometerslange files vanwege aangescherpte grenscontroles in verband met de coronacrisis. Dieren in veewagens stonden urenlang vast en sommige dieren stierven van uitputting.1

Het is in deze situatie onmogelijk om aan de welzijnsregels, zoals verschaffen van voldoende rustpauzes en water, te voldoen. Toch blijven veetransporten toegestaan. Onverantwoord voor de dieren én de mensen, concluderen de organisaties. Want chauffeurs die de grens overgaan hoeven niet in quarantaine, waardoor ze zichzelf en anderen in gevaar kunnen brengen.

Geert Laugs, directeur CIWF Nederland: “Terwijl iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven, gaan de verre veetransporten gewoon door. Het is onverantwoord voor de dieren én de mensen om deze transporten door te laten gaan. Het transport van levende dieren voorziet niet in een eerste levensbehoefte, dus laten we er zo snel mogelijk mee stoppen.”

Jij kunt meehelpen! Stuur nu een e-mail aan de Europese Commissie.

De brief is door 39 organisaties, waaronder in Nederland naast CIWF ook Eyes on Animals en de Dierenbescherming, ondertekend. In Nederland nam de NVWA vorige week maatregelen en nam tijdelijk geen vergunningaanvragen voor veetransporten naar Polen in behandeling.2 De situatie blijft desondanks bij veel Europese landsgrenzen zeer zorgelijk en Europees ingrijpen is vereist.

Update 26 maart 2020: De NVWA heeft in verband met beperkte capaciteit alle veetransporten naar het buitenland van fokrunderen, slachtkoeien, paarden en van schapen en geiten die niet direct naar het slachthuis gaan tijdelijk gestopt.3 Dat betekent dat veel dieren, in ieder geval voor nu, een vreselijk transport bespaard wordt. Kippen, kalveren en varkens mogen echter nog steeds op transport naar het buitenland, met alle risico's vandien. 

Voetnoten:

1 Truckers in horrorfile bij Poolse grens: ’Mijn kippen gaan dood’

2  Beperkingen in internationaal vervoer dieren en dierlijke producten vanwege COVID19-crisis 

3 Tijdelijke opschorting exportcertificering in verband met het coronavirus (26 maart 2020)