Search icon

Brandbrief: einde aan CO2 vergassing varkens

News Section Icon Gepubliceerd op 27-11-2019

CO2 vergassing bij varkens leidt tot extreem dierenleed

Deze week riepen wij samen met verschillende dierenbeschermingsorganisaties in een brandbrief Landbouwminister Schouten op om zo snel mogelijk een einde te maken aan het gebruik van CO2-gas bij de bedwelming van varkens in slachthuizen. CO2-vergassing leidt tot extreem lijden.

Het inademen van het gas is zeer pijnlijk, irriteert hevig de luchtwegen en ogen, zorgt voor een gevoel van stikken en leidt tot ernstige stress. Alleen in Nederland ondergaan jaarlijks meer dan 16 miljoen varkens deze kwelling, voordat ze geslacht worden.

Afgelopen zondag waren beelden van het dierenleed te zien bij Zondag met Lubach; de uitzending leidde tot hevige verontwaardiging.

Al eerder tekenden 69 internationale dierenbeschermingsorganisaties, waaronder Compassion in World Farming, een gezamenlijk protest aan tegen deze methode. Wij riepen de Europese Commissie, de industrie en regeringen in alle Europese landen op om zo snel mogelijk een einde te maken aan CO2-vergassing en om alternatieve bedwelmingsmethodes te ontwikkelen die pijnloos en direct zijn.

 

De brandbrief die wij deze week naar het Ministerie van Landbouw stuurden is in samenwerking met Varkens in Nood, Eyes on Animals, World Animal Protection en Eurogroup for Animals.