Search icon

Expositie over verre veetransporten

News Section Icon Gepubliceerd op 16-12-2014

Vorige week organiseerde Compassion in World Farming (CIWF) in het Europees Parlement een tentoonstelling over het transport van levende Europese dieren naar niet EU landen. CIWF hoopt hiermee Europarlementariërs te bewegen actie te ondernemen om een einde te maken aan deze wrede handel.

Het probleem

Alleen al in de eerste 8 maanden van 2014 werden meer dan 1,7 miljoen levende Europese runderen en schapen geëxporteerd naar het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Turkije. Europese dieren die worden getransporteerd naar niet EU-landen worden buiten de EU niet meer beschermd door de Europese wetten voor transport en slacht. De reizen duren daardoor vaak extreem lang en de dieren worden na aankomst op de bestemming vaak onverdoofd geslacht. Wij vinden dat de Europese Commissie verantwoordelijkheid moet dragen en er alles aan moet doen om het lijden van deze dieren te stoppen. Tijdens de expositie in het Europees Parlement gingen Europarlementariërs op de foto om hun steun te betuigen aan onze campagne.

Anja Hazekamp

Anja Hazekamp

Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren

Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Europarlementariër voor de SP

Kostas Chrysogonos

Kostas Chrysogonos

Europarlementariër en gastheer van deze expositie over de verre veetransporten

Bart Staes

Bart Staes

Europarlementariër voor de Vlaamse Groene Partij

Mark Demesmaeker

Mark Demesmaeker

Europarlementariër voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie