Zoekpictogram

Duurzaam voedsel voor iedereen

News Section Icon Gepubliceerd op 26-2-2014

Conferentie duurzaam voedsel

De landen van Europa moeten actie ondernemen om de verspilling van voedsel tegen te gaan, de consumptie van vlees te verminderen en afstand te nemen van de intensieve veehouderij. Dit geluid was prominent te horen op een conferentie die het Griekse voorzitterschap van de EU in samenwerking met Compassion in World Farming (CIWF) in Brussel organiseerde.

 ’Averting Farmageddon: Sustainable food for all’ 

De conferentie met als titel ’Averting Farmageddon: Sustainable food for all’ werd geopend door professor Athanasios Tsaftaris, de Griekse minister van plattelandsontwikkeling en voedselveiligheid. Hij zei dat regeringen voedselverspilling moeten terugdringen en tegelijkertijd de almaar groeiende maatschappelijke vraag naar voedsel ter discussie moeten stellen.

Duurzame voedselproductie

De keynotespeach werd afgeleverd door Dr Olivier De Schutter, rapporteur van de Verenigde Naties voor het recht op voedsel. Dr. De Schutter liet zien dat het huidige model van voedselproductie niet werkt en deed een beroep op regeringen om de ware kosten van goedkoop vlees tot uitdrukking te brengen in belastingen en subsidies. Bovendien drong hij er op aan consumenten beter te informeren om hen mogelijk te maken te kiezen voor beter vlees. Het huidige niveau van vleesconsumptie is volgens Dr. De Schutter niet duurzaam. Volgens hem moet de industriële landbouw en veehouderij niet worden toegestaan verder te groeien.

Ben Caspar, die namens de Europese Commissie werkt aan een document over duurzame voedselproductie, noemde de gangbare voorspelling dat een wereldwijde toename van de voedselproductie met 70% vóór 2050 nodig is ‘nonsens’: dat is wat we zouden moeten doen als de vraag zoals nu zou blijven stijgen en als we niets zouden doen. Dat is geen strategie”, zei hij.

Voedselverspilling

Deze opmerkingen werden door de aanwezigen breed verwelkomd. CIWF is echter verontrust door geruchten dat het verwachte document van de Europese Commissie over duurzaam voedsel zich vooral zal richten op het vermijden van voedselverspilling, in plaats van moeilijke maar noodzakelijke voorstellen te doen over de toekomst van de veehouderij.

Het is nodig een algehele evaluatie te houden van de manieren waarop dieren, voor de productie van melk en vlees, gehouden worden. Daarbij moet gekeken worden naar de impact op het milieu, het gebruik van grondstoffen, de voedselopbrengst en het dierenwelzijn van elk productiesysteem, met inbegrip van de intensieve veehouderij, die nu dominant is.

Vee-industrie

Philip Lymbery, CEO van Compassion in World Farming, zei dat het aan vee voeren van graan, dat ook door mensen gegeten kan worden, de grootste oorzaak is van voedselverspilling op aarde. Voorbeelden uit zijn boek ‘Farmageddon’ laten zien dat het standpunt van de Europese Commissie over duurzaam voedsel veel meer moet inhouden dan alleen verspilling. Het huidige systeem, dat wordt aangejaagd door de vee-industrie, bedreigt het platteland, draagt bij aan obesitas en veroorzaakt het lijden van miljarden dieren.

De conferentie ‘Averting Farmageddon: Sustainable food for all’ werd georganiseerd door Compassion in World Farming, samen met het Griekse voorzitterschap van de Europese Unie, op 18 februari in Brussel.

Lees hier meer over het boek ‘Farmageddon’.

Globe

Je gebruikt een verouderde browser die wij niet ondersteunen. Upgrade je browser om je ervaring en de beveiliging te verbeteren.

Als je hier nog vragen over hebt neem dan contact met ons op via info@ciwf.nl. We streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren. Vanwege de grote hoeveelheid correspondentie die we ontvangen, kan het echter af en toe iets langer duren. Als je vraag dringend is, kun je ook telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)24-3555552 (we zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).