Search icon

Kamer stemt voor varkens!

News Section Icon Gepubliceerd op 11-12-2013

Varken met afleidingsmateriaal

De Tweede Kamer heeft deze week twee belangrijke moties aangenomen die pleiten voor meer welzijn voor varkens. Zo vroeg de Kamer, op initiatief van Henk van Gerven (SP), aan de regering met de varkenshouders in gesprek te gaan over het verstrekken van afleidingsmateriaal aan varkens. In strijd met de Europese regels leven veel varkens nu in kale hokken zonder stro of strooisel. Vóór de zomer van 2014 moet de regering aan de Kamer rapport uitbrengen hoe de Europese regels zullen worden nageleefd. Ook stemde de Kamer voor een motie van Tjeerd van Dekken (PvdA) die de regering opdraagt te komen tot een einddatum waarop het massal afknippen van biggenstaarten gestopt moet zijn.

Compassion in World Farming voert dit jaar in Nederland en in de EU actie voor een betere naleving van de regels voor varkens. We zijn dan ook erg blij met het feit dat de Tweede Kamer deze moties heeft aangenomen, maar we blijven natuurlijk actie voeren om ervoor te zorgen dat de regering zich aan de wens van de Kamer houdt en dat de wetten die het welzijn van varkens moeten verbeteren zo snel mogelijk worden nageleefd: in Nederland en in de andere landen van de EU!

Error bij het laden van Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertCallToActionButton.cshtml)