Search icon

293.511 handtekeningen voor koeien!

News Section Icon Gepubliceerd op 24-10-2013

293.511 handtekeningen voor koeien

Bijna 300.000 Europeanen vragen de Europese Unie een wet in te voeren om melkkoeien beter te beschermen. Hun namen werden gisteren in de vorm van een gigantisch kunstwerk aangeboden aan de Europese Commissie, door vertegenwoordigers van Compassion in World Farming (CIWF), de World Society for the Protection of Animals (WSPA) en ijsmerk Ben & Jerries.

Samen hebben deze organisaties een jaar lang campagne gevoerd om het publiek en de politiek in Europa te attenderen op de vele problemen waar melkkoeien mee te kampen hebben. Zo leven veel koeien onder slechte omstandigheden in krappe stallen. Ook zijn er veel gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door de hoge melkgift en doordat veel koeien nooit in de wei komen. Dit kan leiden tot gebreken aan de poten.

Een wet voor koeien

Er zijn in Europa wel speciale wetten om het welzijn van varkens, kippen en kalveren te beschermen. Compassion in World Farming dringt er daarom op aan dat Europa snel ook zo'n wet invoert om koeien te beschermen. De problemen voor koeien dreigen namelijk snel erger te worden als gevolg van de afschaffing van het melkquotum in 2015. De verwachting is dat de melkproductie per koe nog verder zal stijgen en dat meer koeien altijd binnen zullen staan en nooit in wei zullen komen.

In de Europese wet moeten daarom regels komen om goede huisvesting, een gezonde voeding en een goede gezondheid voor koeien te garanderen. Ook moeten de koeien de mogelijkheid hebben tot hun soorteigen, natuurlijk gedrag.