Search icon

Bleker: zeugenkooien moeten weg!

News Section Icon Gepubliceerd op 26-9-2012

Staatssecretaris Bleker heeft de bonden van varkenshouders laten weten dat alle Nederlandse zeugenhouders vanaf 1 januari moeten zijn overgeschakeld op groepshuisvesting, zoals de Europese wet voorschrijft. Hij negeert daarmee de vraag van de bonden om een zogenaamde 'knelgevallenregeling' voor ongeveer 200 boeren die waarschijnlijk niet op tijd zullen zijn omgeschakeld. Ook geeft de staatssecretaris geen gehoor aan de wens van de zeugenhouders om hun dieren langer dan 4 dagen na inseminatie te mogen afzonderen. Na die tijd moeten de dieren naar de groep!

Niet meer toegestaan na 1 januari 2013
Niet meer toegestaan na 1 januari 2013

Via een E-mail- en kaartenactie van Compassion in World Farming (CIWF) hebben duizenden mensen aan de staatsecretaris gevraagd geen gehoor te geven aan de  wens van de boeren, die immers al 15 jaar de tijd hebben gehad zich aan te passen aan de nieuwe regels. We zijn dan ook erg blij dat de staatssecretaris nu voet bij stuk houdt en toeziet op de strikte naleving van de Europese regels!

Voor het welzijn van de dieren is dit een enorme vooruitgang. Zij staan immers niet meer hun hele leven klem tussen stalen stangen, maar kunnen tijdens het grootste deel van hun zwangerschap samen met hun soortgenoten, vrij bewegen door het hok!

Nu Nederland zich echt gaat houden aan de nieuwe regels voor de zeugenhouderij blijft CIWF er voor knokken dat ook de andere landen in de EU zich zo snel mogelijk 100% gaan houden aan het verbod zeugen hun hele zwangerschap in kooien op te sluiten. En natuurlijk blijven we actie voeren voor het verder verbeteren van de omstandigheden waaronder deze slimme dieren gehouden worden. Daarover binnenkort meer!