Search icon

EU handhaaft verbod legbatterij

News Section Icon Gepubliceerd op 24-2-2010

De Europese unie handhaaft het verbod op de legbatterij, dat in 2012 van kracht wordt. Dat is duidelijk geworden na de vergadering van de Europese landbouwministers, afgelopen maandag.

In 1999 besloot de EU dat het met ingang van 2012 niet meer toegestaan is legkippen te houden in de beruchte, kale legbatterijkooien, waarin per kip minder dan een A-viertje ruimte is en waarin bijna elk natuurlijk gedrag onmogelijk is. Ondanks de zeer ruime overgangstermijn dringt de eierindustrie echter aan op uitstel van het verbod en deze maand stelde Polen officieel voor het verbod met 5 jaar uit te stellen. Bij de Europese Commissie en bij de landbouwministers was daarvoor echter geen steun.

Natuurlijk is Compassion in World Farming erg blij dat het verbod gehandhaafd wordt. "We hebben eind jaren '90 veel en fanatiek actie gevoerd voor dit verbod, en natuurlijk hebben we flink gelobbyd om de EU ervan te weerhouden gehoor te geven aan de roep om uitstel", zegt campagnecoördinator Geert Laugs. 

Compassion in World Farming roept de lidstaten van de EU op om er nu snel voor te zorgen dat hun kippenhouders snel overschakelen op diervriendelijkere huisvesting van legkippen. Om die ontwikkeling te stimuleren gaat de organisatie door met het toekennen van 'Good Egg Awards' aan bedrijven die helemaal afzien van het verkopen of verwerken van kooi-eieren in hun producten.