Search icon

‘Bio-industrie’ verdwijnt

News Section Icon Gepubliceerd op 27-11-2009

In plaats van de term 'bio-industrie' gebruikt Compassion in World Farming voortaan de nieuwe term 'vee-industrie'. 

Dat doen we om een eind maken aan de verwarring met de biologische veehouderij. Veel mensen blijken namelijk niet te weten dat met bio-industrie grootschalige, zeer dieronvriendelijke veehouderij bedoeld wordt, terwijl 'biologische veehouderij' juist duidt op het tegenovergestelde: kleinschalige, diervriendelijke veehouderij.

Bovendien komt de afkorting ‘bio’ vaak voor. Wat de spreker of schrijver dan bedoelt kun je slechts raden. Om een eind te maken aan deze verwarring gebruiken we voortaan de term 'vee-industrie'. De introductie van de nieuwe term 'vee-industrie' is een afspraak van maar liefst 13 maatschappelijke organisaties, waaronder de Dierenbescherming, Varkens in Nood, Wakker Dier en Milieudefensie.

Compassion in World Farming gebruikt in nieuw drukwerk en in nieuwe (web) publicaties alleen nog maar de nieuwe term 'vee-industrie'. In oude publicaties kun je 'bio-industrie' nog tegen komen.