Zoekpictogram

Wat we bereikten in 2021

2021 was een uitzonderlijk jaar. Terwijl de pandemie de wereld in haar greep hield bereikten we wereldwijd héél belangrijke resultaten, die stuk voor stuk helpen de wereld diervriendelijker, duurzamer en gezonder maken. En dat allemaal dankzij de geweldige steun van onze supporters en donateurs. Hartelijk dank daarvoor!

Hoogtepunten

 • De Europese Commissie beloofde wetsvoorstellen om het gebruik van kooien in de Europese veehouderij te verbieden. Dit is voorlopig de kroon op het succesvolle Europees Burgerinitiatief ‘Stop de kooien – End the Cage Age’ dat we in 2018 startten. Als de wet er komt blijft zo’n 300 miljoen dieren per jaar een treurig leven achter tralies bespaard. Lees meer. 
 • In de Europese en Nederlandse politiek, en bij de grootste viskeurmerken van de wereld, kwam er door onze rapporten, lobby en campagnes aandacht voor het welzijn van vissen. Dat is hoognodig om miljarden vissen in kwekerijen en na de vangst te beschermen en te voorkomen dat onze oceanen leeggevist worden. Lees meer.
 • Dankzij de rapporten die we presenteerden en vasthoudend lobbywerk was er op belangrijke conferenties van de Verenigde Naties meer aandacht dan ooit voor de schadelijke gevolgen van de vee-industrie voor biodiversiteit en klimaat. Onze oproep te komen tot een ander voedselsysteem, met een lagere consumptie van vlees en zuivel trok wereldwijde aandacht van media, wetenschappers en politici. Lees meer.
 • Tientallen grote internationale voedselbedrijven onderschreven het ‘Better Chicken Commitment’, waardoor het welzijn van honderden miljoenen vleeskuikens de komende jaren sterk zal verbeteren. Wij halen bedrijven daartoe over, adviseren hen en houden hen, via internationale rapporten aan hun beloften. Lees meer.
 • In het Verenigd Koninkrijk diende de regering een voorstel in om de export van vee te stoppen. Het Europees parlement stelde een onderzoekscommissie in naar de wantoestanden tijdens verre veetransporten. Lees meer.
Overwinning tegen kooien

Overwinning tegen kooien

Overwinning tegen kooien

Kooien in de veehouderij veroorzaken immens dierenleed, zijn onnodig en volkomen uit de tijd. Dankzij ons initiatief ‘Stop de kooien – End the Cage Age’ komt het einde van de kooien nu dichterbij dan ooit.

Op 30 juni 2021 presenteerde de Europese Commissie haar officiële, positieve reactie op het EU-burgerinitiatief ‘Stop de kooien’, dat gesteund werd door 1,4 miljoen Europese burgers die daarmee een verbod vroegen van alle kooien in de veehouderij.

De Commissie beloofde, vóór 2024 te komen met wetsvoorstellen om het gebruik van kooien in de veehouderij te beëindigen. Als dat werkelijkheid wordt zullen jaarlijks zo’n 300 miljoen kippen, varkens, kalfjes, konijnen, eenden, ganzen en kwartels niet meer worden opgesloten in kooi!

In Nederland sprak de regering, bij monde van minister Schouten, in juli ook eindelijk haar steun uit voor een Europees kooiverbod.

Overhandiging van het burgerinitiatief aan minister Schouten

Bovendien stemde de Tweede Kamer in december 2020 voor een verbod van ‘koloniehuisvesting', de laatste kippenkooien die nog toegestaan zijn in ons land.

Dankzij ons initiatief:

 • Werkten 170 dieren-, natuur- en milieubeschermingsorganisaties in Europa samen, met het succesvolste EU burgerinitiatief voor dieren als resultaat
 • Stemde ook het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid tegen kooien in de veehouderij
 • Steunden 140 toonaangevende wetenschappers en 10 grote voedselbedrijven onze campagne tegen kooien.
 • Is de Europese Unie nu op weg naar een veehouderij zonder kooien

Nog meer succes tegen kooien

 • Drie staten in de VS - Colorado, Utah en Nevada – verboden kooien voor legkippen
  Dankzij een campagne van onze Tsjechische CIWF-collega’s en hun bondgenoten besloot Tsjechië kooien voor legkippen te verbieden met ingang van 2027. Nu leven in Tsjechië nog zo’n 4,5 miljoen kippen in kooien.
 • Met ingang van 2025 is het in Vlaanderen verboden moederkonijnen in kooien te houden.

 

Hoe verder?

 • We houden de Europese Commissie aan haar belofte om voor eind 2023 een wetsvoorstel tegen kooien in te dienen en zetten ons in de lidstaten (waaronder Nederland) in voor nationale regelgeving om het gebruik van kooien te beëindigen.
 • Door samen te werken met EU-lidstaten, burgers en de organisaties die ons initiatief steunden zullen we er alles aan doen om pogingen van tegenstanders het kooiverbod af te zwakken, uit te stellen of te vertragen, tegen te gaan.
 • We blijven grote bedrijven in de voedselsector ondersteunen, wanneer ze beloven te stoppen met kooi-eieren. De voortgang blijven we wereldwijd meten in ons jaarlijks ‘Eggtrack’ rapport.
Oog voor vis

Oog voor vis

Oog voor vis

Razendsnel is onder water een nieuwe tak van de vee-industrie ontstaan. Aquacultuur, het industrieel kweken van vis, veroorzaakt enorm dierenleed en het schaadt de natuur en het milieu. Om voer te produceren voor de vissen in kwekerijen worden bossen gekapt en per jaar zo'n 450 miljard wilde vissen gevangen.

Viskeurmerken

In 2020 onderzochten we welke eisen de vijf grootste viskeurmerken ter wereld stellen aan het welzijn van de dieren en onthulden dat het voorkomt dat vissen lijden in overvolle tanks en kooien, of een langdurige en pijnlijke dood sterven.

Dankzij meer dan 425.000 emails die door onze supporters naar de keurmerken werden gestuurd met de vraag om dierenwelzijn beter te beschermen, hebben vier van de vijf keurmerken toegezegd hun welzijnseisen voor vissen te verbeteren. Als de toezeggingen die tot nu gedaan zijn door Global GAP, Friends of the Sea en Best Aquaculture Practices verplicht worden vermindert kan dit het lijden van meer dan 3 miljard vissen per jaar verminderen. 

Ook in Nederland voerden we actie voor vissen.

Rond dierendag voerden we in 6 steden actie met 'Blue', onze grote opblaasbare vis en verzamelden we meer dan 1000 persoonlijke berichten waarin voorbijgangers de nieuwe minister van landbouw oproepen meer aandacht te besteden aan vissenwelzijn.

Reuzenzalm In Deventer CIWF

We publiceerden het eerste rapport over kweekvis in Nederland en onthulden dat er geen inspecties plaats vinden die gericht zijn op het welzijn van de dieren, zoals dat in de traditionele vee-industrie wel gebeurt.

Samen met De Dierenbescherming, De Vissenbescherming, SeaFirst en de Dierencoalitie publiceerden we een 10-punten manifest over het verbeteren van vissenwelzijn. 10 weken lang ontvingen de 'visspecialisten' in de Tweede Kamer op 'vrijdag vissendag' een van de tien aandachtspunten.

In september lichtten we het manifest toe in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Schotse zalmkwekerijen

In maart 2021 onthulden we schokkende beelden uit de Schotse zalmkwekerijen. De beelden kwamen wereldwijd in de media en veroorzaakten enorme verontwaardiging. Meer dan 130.000 mensen ondertekenden een open brief aan de Schotse regering waarin zij haar vroegen de verdere uitbreiding van deze onderwater-vee-industrie te stoppen.

Nog meer succes voor vissen

In de Europese Unie werd, mede op ons aandringen, dierenwelzijn opgenomen in de strategische richtlijnen voor een duurzame aquacultuur. Bovendien startte het Europees Parlement, eveneens op ons aandringen, een onderzoek naar het welzijn vissen: een belangrijke stap op weg naar wetgeving die het welzijn van vissen erkent.

We beloonden Hilton's Seafoods, een Brits bedrijf, met een Good Farm Animal welfare Award voor het invoeren van een nieuwe, innovatieve methode om garnalen te slachten, die, alleen in het eerste jaar, het lijden van meer dan 100 miljoen dieren vermindert.

In Polen voeren we actie tegen de verkoop van levende karpers in Supermarkten rond Kerstmis. Dit jaar was Carrefour de achtste Poolse supermarkt die beloofde deze wrede praktijk te stoppen. 

In Argentinië besloot de regionale regering van Vuurland, aangezet door vele protesten, de komst van zalmkwekerijen in zee niet toe te staan. Daarmee is Argentinië het eerste land dat zalmkwekerijen effectief verboden heeft.

Hoe verder?

 • We blijven ons inzetten voor betere welzijnseisen voor vissen bij de viskeurmerken.
 • We voeren de druk en de lobby op om nationale en internationale wetgeving voor het welzijn van vissen in te voeren.
 • We voeren ook actie voor de erkenning en bescherming van het welzijn van octopussen in kwekerijen.
Hervorming van het voedselsysteem

Hervorming van het voedselsysteem

Hervorming van het voedselsysteem

Industriële veehouderij is niet alleen een ramp voor de dieren, maar ze draagt ook bij aan klimaatverandering, vervuiling van het milieu en de oneerlijke en ongezonde verdeling van voedsel in de wereld. Daarom moeten we het wereldvoedselsysteem veranderen en streven we naar een wereldwijd akkoord om een einde te maken aan de industriële veehouderij. Dit jaar boekten we flinke vooruitgang.

VN Voedseltop

In 2021 stonden er belangrijke conferenties van de Verenigde Naties op de agenda. Onze global CEO Philip Lymbery leverde een belangrijke bijdrage aan de 'UN Food Systems Summit', over hervormingen van het wereldvoedselsysteem. Philip vertegenwoordigde dierenwelzijnsorganisaties  op deze top en zette zich er met succes voor in dat er meer aandacht komt voor het verminderen van de vleesconsumptie en het natuur- en diervriendelijker maken van de  veehouderij.

 

Aankondiging van onze CEO Philip Lymbery op de VN Voedseltop

 

Vee-industrie bedreigt biodiversiteit

Samen met de invloedrijke Britse denktank Chatham House en UNEP (milieuprogramma van de VN) presenteerden we in  februari 2021 het Chatham House rapport 'Food Systems Impact in Biodiversity Loss' dat laat zien dat het huidige voedselsysteem, met zijn industriële lendbouw en veehouderij, 24.000 soorten met uitsterven bedreigt. Meer dan 25.000 mensen in de hele wereld volgden de presentatie live en heel veel media besteedden aandacht aan onze boodschap dat het eten van minder vlees en meer plantaardig voedsel en een einde aan de industriële veehouderij cruciaal zijn om de biodiversiteit te behouden en herstellen. 

Veel minder dieren, alle dieren buiten

In Nederland vroegen we de onderhandelaars in de kabinetsformatie te kiezen voor een veehouderij met 'veel minder dieren, die allemaal naar buiten kunnen'. Dat deden we samen met Caring Farmers en Caring Vets via een postercampagne die gedurende 3 weken na de Kamerverkiezingen rond het Binnenhof in Den Haag te zien was. Bovendien stuurden onze supporters duizenden ansichtkaarten met dezelfde boodschap naar de onderhandelaars.

De kippenposter bij een tramhalte in Den Haag

Antibiotica

Samen met bondgenoten in het Verenigd Koninkrijk en in de EU voerden we campagne tegen het routinematig toedienen van antibiotica aan gezonde dieren in de veehouderij, om te voorkomen dat ze ziek worden door de slechte leefomstandigheden. Dit jaar besloot de EU preventief antibioticagebruik per 2022 te verbieden, een groot succes voor onze campagne! Bovendien publiceerden we met onze bondgenoten in het VK dit jaar een rapport dat laat zien dat het antibioticagebruik in de biologische veehouderij veel lager ligt dan in de vee-industrie omdat dieren minder vaak ziek zijn.

Hoe verder?

 • We blijven samenwerking zoeken met partnerorganisaties en instellingen van de VN om een wereldwijde hervorming van het voedselsysteem te bereiken.
 • We blijven bij de EU aandringen op het verbeteren van dierenwelzijn, het terugdringen van antibiotica en pesticiden en het versterken van de biologische landbouw en veehouderij.
 • We werken hard aan de totstandkoming van een wereldwijde beweging voor een humaan, duurzaam en eerlijk voedselsysteem.
Wereldwijde actie tegen verre veetransporten

Wereldwijde actie tegen verre veetransporten

Wereldwijde actie tegen verre veetransporten

Elk jaar worden wereldwijd miljoenen dieren over grote afstanden vervoerd, over land of overzee. Veel dieren komen uitgedroogd, uitgeput, gewond en soms zelfs dood, op de bestemming aan. Wij voeren actie en we lobbieën om verre veetransporten een halt toe te roepen!

Vooruitgang in Europa

De Europese Commissie beloofde de wet die dieren tijdens transport moet beschermen te herzien.

In 2020 stelde het Europees parlement met overweldigende meerderheid een onderzoekscommissie in die schendingen en slechte naleving van de Europese regels voor het welzijn van dieren tijdens veetransporten onderzoekt.

In Groot-Brittannië diende de regering een wetsvoorstel in dat alle export verbiedt van levende dieren voor de slacht of mesterij.

Wereldwijde actie

In juni 2021 kwamen 150 organisaties en hun supporters in 40 landen in actie tijdens de zesde wereldwijde actiedag tegen verre veetransporten, een initiatief van Compassion in World Farming.

In april 2021 besloot Nieuw Zeeland, na jarenlange protesten en lobbycampagnes, alle export van levende dieren over zee te verbieden. Binnen twee jaar moet er een einde komen aan deze handel, waardoor tienduizenden koeien enorm leed bespaard blijft. 

Hoe verder?

Wij blijven actie voeren voor:

 • Een EU-verbod van de export van levende dieren voor slacht of mesterij.
 • Een maximumduur van 8 uur voor alle transporten van levende dieren binnen de EU.
 • Een verbod van het transport van jonge dieren die nog bij hun moeder zijn
 • We adviseren en ondersteunen grote bedrijven die kiezen voor een toeleveringsketen zonder verre veetransporten.
Een betere wereld voor kippen

Een betere wereld voor kippen

Een betere wereld voor kippen

Grote voedselproducenten, supermarkten, cateraars en andere bedrijven, allemaal hebben ze grote invloed op de manier waarop dieren gehouden worden en ze kunnen snel voor verandering zorgen. Wij vragen hen over te schakelen op diervriendelijkere productiemethoden en adviseren en ondersteunen hen daarbij. Bedrijven die beloven werk te maken van beter dierenwelzijn zetten we in de schijnwerper, maar we controleren ook of ze hun beloften nakomen. Inmiddels hebben al meer dan 2,23 miljard dieren per jaar baat bij het werk van ons internationale Food Business team.

Een betere wereld voor kippen

In Nederland schakelen de supermarkten over op Beter Leven kip, met tenminste één ster, maar veel landen zijn nog niet zo ver. Daarom werken we samen met collega-organisaties én met grote voedselbedrijven om ervoor te zorgen dat ook in andere landen heel veel kippen een beter leven krijgen. Inmiddels hebben al meer dan 270 Europese, 200 Noord-Amerikaanse bedrijven beloofd te gaan werken met langzamer groeiende kuikens, die diervriendelijker gehouden worden en op een humanere manier worden geslacht. Wij ondersteunen bedrijven met advies en werken samen met belangrijke keurmerken. Onder de bedrijven die beter kippenwelzijn beloofden zijn bekende merken als Burger King, KFC, Subway en Hello Fresh.

Eerlijke labelling

In Frankrijk werkten we samen met twee collega-organisaties en supermarkt Casino aan een nieuw dierenwelzijnslabel voor kippenvlees, waardoor consumenten in meer dan de helft van de Franse supermarkten nu beter en makkelijker kunnen kiezen voor diervriendelijker kippenvlees. 

Good Farm Animal Awards

Bedrijven die overschakelen op diervriendelijkere productie, of beloven dat binnen een paar jaar te doen, belonen we met een Good Farm Animal Welfare Award. In 2021 hadden we daarbij speciale aandacht voor bedrijven die naast beter dierenwelzijn het voortouw namen om duurzamer te produceren. 11 toonaangevende voedselbedrijven ontvingen daarvoor een Award. Onder hen: Barilla, die in meer dan 100 landen stopte met het gebruik van kooi-eieren en haar carbon footprint verlaagde door minder eieren in haar producten te gebruiken. Ook McDonald’s (in het VK en Ierland) en Danone waren onder de winnaars.

BBFAW

In 2021 verscheen ook de negende editie van de Business Benchmark on Farm Animal Welfare, BBFAW waarin het dierenwelzijnsbeleid van 150 mondiale voedselbedrijven tegen het licht wordt gehouden.  Hiermee stimuleren we deze bedrijven hun normen voor dierenwelzijn te verbeteren. In 2021 stegen 23 bedrijven op de ranglijst en stelden we vast dat meer dan 80% van de bedrijven hun dierenwelzijnsbeleid willen verbeteren.

 

Hoe verder?

 • In het Verenigd Koninkrijk onderzoeken we in 2022 weer supermarkten het best presteren op het gebied van dierenwelzijn.
 • We streven ernaar in 2022 15 Chinese bedrijven te kunnen belonen met een Award voor verbeteringen voor kippen of varkens.
 • We ondersteunen in 2022 15 grote bedrijven hun score in de BBFAW te verbeteren.
 • In 2022 willen we 20 grote bedrijven overhalen ook mee te doen aan het ‘Better Chicken Commitment’.
 • We ondersteunen het invoeren van dierenwelzijnslabels in EU landen, ook voor andere diersoorten zoals varkens.
 • We onderzoeken of bedrijven hun beloften voor beter dierenwelzijn nakomen en we houden hen aan hun belofte door de resultaten te publiceren.

Hartelijk dank!

Ons werk, en alles wat we bereiken, is alleen maar mogelijk dankzij de bijdragen en steun van onze donateurs en supporters. Samen werken we aan een betere wereld voor dieren, mensen en de aarde!

Globe

Je gebruikt een verouderde browser die wij niet ondersteunen. Upgrade je browser om je ervaring en de beveiliging te verbeteren.

Als je hier nog vragen over hebt neem dan contact met ons op via info@ciwf.nl. We streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren. Vanwege de grote hoeveelheid correspondentie die we ontvangen, kan het echter af en toe iets langer duren. Als je vraag dringend is, kun je ook telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)24-3555552 (we zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).