Search icon

Compassion in World Farming voert in steeds meer landen in Europa actie om het dierenwelzijn van landbouwdieren te verbeteren. Op deze pagina lees je meer over onze belangrijkste successen.

Europa erkent dierenwelzijn

Lange tijd werden landbouwdieren slechts beschouwd als 'producten'. Compassion in World Farming voerde meer dan 10 jaar actie om dit veranderen. In 1997 erkende de Europese Unie in het Verdrag van Europa dat dieren wezens met gevoel zijn. Ze zijn in staat om pijn, angst en plezier te voelen. Het Verdrag bepaalt ook dat bij het uitvoeren van het landbouwbeleid ten volle rekening moet worden gehouden met het welzijn van dieren. Dit legt de basis voor de verbetering van wetten en regels voor het welzijn van landbouwdieren.

Kalverkisten verboden

Kalverkist Verboden In Europa 340X227
Kalverkist: verboden in Europa

In 1996 besloot de Europese Unie dat kalverkisten verboden zouden worden. Daardoor is het vanaf 1 januari 2007 in alle landen in Europa niet meer toegestaan jonge kalfjes alleen op te sluiten in een houten hok. Dit hok is zo smal dat de dieren zich niet eens om kunnen draaien.

Kale legbatterij verboden

Kip In Legbatterij 340X227
Kale legbatterij: verboden in Europa

Jarenlang leefden honderden miljoenen legkippen dicht op elkaar in kale, metalen kooien. In deze kooien konden ze zich nauwelijks bewegen, laat staan hun vleugels spreiden. In 1999 besloot de Europese Unie na een grootscheepse campagne van Compassion in World Farming deze kale legbatterijen in heel Europa te verbieden. Sinds 1 januari 2012 is het verbod van kracht. Dankzij nieuwe acties van Compassion in World Farming worden alle EU-landen gedwongen het verbod ook daadwerkelijk in te voeren.

Meer beweging voor zeugen

Zeugenkooi: verboden in Europa
Zeugenkooi: verboden in Europa

Dankzij een internationale campagne van Compassion in World Farming is het vanaf 1 januari 2013 in Europa niet meer toegestaan zwangere zeugen hun hele leven vast te zetten in een kooi, die zo krap is dat de dieren zich niet eens om kunnen draaien. Zeugen moeten dan samen met soortgenoten in groepen worden gehouden.

Subsidie stopgezet

Rund Transport 340X227
Transport van runderen

In 2005 voerden we actie tegen de Europese subsidies voor de export van runderen naar Libanon. En met succes. Dankzij het stopzetten van de subsidies kwam er in 2006 een einde aan deze wrede handel. De runderen werden slecht behandeld tijdens de dagenlange transporten en werden op hun eindbestemming onverdoofd slacht.

Veranderingen in de voedselsector

Dankzij de Good Farming Awards van Compassion in World Farming deden grote internationale bedrijven in de voedselsector toezeggingen om het dierenwelzijn bij hun leveranciers te verbeteren. Jaarlijks profiteren 287 miljoen dieren van de hogere welzijnseisen van onze Award winnaars.

Doe mee

Door te doneren aan Compassion in World Farming, help je ons om in de toekomst actie te blijven voeren om het leven van vele landbouwdieren te verbeteren en om een einde te maken aan de vee-industrie.