Zoekpictogram

Handleiding vragenlijst dierenwelzijn

Moederbig in kooi met biggetjes

De Europese Commissie wil de wetten rond dierenwelzijn aanpassen en vraagt hierover jouw mening. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe jij mee kunt doen en zo de dieren kan helpen.

  1. Ga naar de EU vragenlijst, scroll iets naar beneden en klik op de gele knop ‘Vragenlijst beantwoorden’.
  2. Maak nu een account aan of log direct in als je al een account hebt. Bij het aanmaken van een account ontvang je een e-mail met een link om te bevestigen. Hulp nodig met het aanmaken van een account? Kijk dan hier voor uitleg.
  3. Na het inloggen word je doorgestuurd naar de vragenlijst. Bovenaan kun je als nodig de taal wijzigen naar Nederlands.
  4. Je kunt nu de vragenlijst invullen. Het eerste deel gaat over jou; vul het graag juist in.
  5. Nu kom je aan bij de vragen over dierenwelzijn. Wij hebben alle vragen uitgebreid gewogen en wij geven de onderstaande antwoorden. We vragen je om dezelfde keuzes te maken als wij om een zo groot mogelijke impact te hebben voor dieren.

Vragenlijst

Vraag 1

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

Stelling Ons standpunt

1. In vergelijking met 25 jaar geleden is er…

Eerder mee eens
2. In vergelijking met 25 jaar geleden is er… Eerder mee oneens
3. De EU-voorschriften inzake dierenwelzijn ... Eerder mee oneens
4. Een hoger niveau van dierenwelzijn … Eerder mee eens
5. Gemeenschappelijke regels inzake … Eerder mee eens

Vraag 2

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

Stelling Ons standpunt

1. Naleving van (bepaalde) dierenwelzijnsvoorschriften …

Eerder mee eens

2. Naleving van (bepaalde) dierenwelzijnsvoorschriften …

Eerder mee eens

3. Naleving van (bepaalde) dierenwelzijnsvoorschriften …

Helemaal mee eens

4. Naleving van (bepaalde) dierenwelzijnsvoorschriften …

Eerder mee eens

5. De regels en voorschriften …

Eerder mee oneens

6. De EU-regels en -voorschriften …

Eerder mee oneens

Vraag 3

Informatie over dierenwelzijnsnormen in de EU

Stelling

Ons standpunt

1. Ik voel mij voldoende geïnformeerd …

Helemaal mee oneens

2. Ik voel mij voldoende geïnformeerd …

Helemaal mee oneens

3. Ik voel mij voldoende geïnformeerd …

Helemaal mee oneens

4. Ik voel mij voldoende geïnformeerd …

Helemaal mee oneens

   
   

Vraag 4

Is het huidige niveau van dierenwelzijn in de EU toereikend om:

Stelling

Ons standpunt

1. een adequate en uniforme bescherming …

Nee

2. ervoor te zorgen dat bedrijven eerlijk …

Nee

3. tegemoet te komen aan toekomstige …

Nee

Vervolg vraag 4. Indien u “Nee” op een van de bovenstaande vragen hebt geantwoord, welke van de onderstaande maatregelen kan dan bijdragen aan een beter dierenwelzijn in de EU?

Stelling

Ons standpunt

1. Meer inspecties en controles …

Heel belangrijk

2. Verbetering van de bestaande regels …

Heel belangrijk

3. De wetgeving uitbreiden naar …

Heel belangrijk

4. Meer gebruikmaken van moderne …

Heel belangrijk

5. Meer gebruikmaken van wetenschappelijke …

Heel belangrijk

6. Mensen die met dieren omgaan, …

Heel belangrijk

7. Consumenten beter informeren …

Heel belangrijk

Vraag 5

Om dieren tijdens lange transporten (meer dan acht uur) (beter) te beschermen:

Stelling

Ons standpunt

1. moeten er maximale transporttijden …

Ja

2. zijn er specifiekere voorschriften …

Ja

3. zijn er technische voorschriften …

Ja

Vraag 6

Betreffende de moeilijkheden om de regels buiten de EU-grenzen te doen naleven

Stelling

Ons standpunt

1. De uitvoer van levende dieren …

Ja

2. De uitvoer van levende dieren …

Ja

3. De uitvoer van levende dieren …

Nee

4. De uitvoer van levende dieren …

Nee

Vraag 7

Verbetering van het welzijn van niet-gespeende kalveren en andere kwetsbare dieren, zoals drachtige koeien

Stelling

Ons standpunt

1. Het vervoer van niet-gespeende kalveren …

Ja

2. Het vervoer van niet-gespeende kalveren …

Nee

3. Het vervoer van niet-gespeende kalveren …

Nee

Vraag 8

Moeten specifieke voorschriften voor andere diersoorten worden ingevoerd?

Vink ‘ja’ aan.

Vervolg vraag 8. Zo ja, voor welke diersoorten/categorieën dieren:

Vink hier graag alle hokjes aan, behalve nertsen, wasbeerhonden en vossen.

De reden dat we deze drie diersoorten niet aanvinken, is dat de bontindustrie verboden moet worden in plaats van gereguleerd. Regelgeving zou de industrie juist in stand houden en zou, in tegenstelling tot andere diersoorten, geen vooruitgang betekenen voor de dieren.

Vraag 9

Momenteel zijn in de EU bepaalde procedures alleen toegestaan onder specifieke omstandigheden en/of als ze niet routinematig worden uitgevoerd.

Hoe moeten de volgende verminkingspraktijken volgens u worden aangepakt?

Stelling

Ons standpunt

1. Couperen van staarten …

Verbod

2. Castratie (verwijderen van …

Verbod

3. Onthoorning (verwijderen van …

Verbod

4. Snavelkappen (verwijderen van…

Verbod

Vraag 10

Op 30 juni 2021 heeft de Commissie aangekondigd dat zij, als reactie op het Europees burgerinitiatief Stop de kooien (“End The Cage Age”), een voorstel zal bekendmaken om het gebruik van kooien voor de hieronder vermelde soorten geleidelijk af te schaffen en uiteindelijk te verbieden. Wat moet de maximale uitfaseringstermijn zijn?

Stelling

Ons standpunt

1. Zeugen

Maximaal 5 jaar

2. Legkippen

Maximaal 5 jaar

3. Kalveren (individuele hokken)

Maximaal 5 jaar

4. Konijnen

Maximaal 5 jaar

5. Jonge hennen

Maximaal 5 jaar

6. Vleeskuikenouderdieren

Maximaal 5 jaar

7. Leghenouderdieren

Maximaal 5 jaar

8. Kwartels

Maximaal 5 jaar

9. Eenden

Maximaal 5 jaar

10. Ganzen

Maximaal 5 jaar

Vraag 11

Moeten ingevoerde producten worden onderworpen aan bijzondere welzijnsvoorschriften, zoals “kooivrij”?

Vink ‘ja’ aan.

Vervolg vraag 11. Zo ja, moeten deze voorschriften:

Stelling

Ons standpunt

1. dezelfde zijn als die voor de EU-productie?

Ja

2. gelijkwaardig zijn aan die voor de…

Nee

3. specifieke etiketteringsvoorschriften…

Ja

Vraag 12

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

Stelling

Ons standpunt

1. Het gebruik van elektrische …

Ja

2. Koolstofdioxide (CO2) in hoge …

Ja

3. Het gebruik van elektrische …

Ja

4. Er moeten specifieke voorschriften …

Ja

5. Het systematisch doden van eendagskuikens …

Ja

Vraag 13

Zou een EU-dierenwelzijnskeurmerk een nuttig instrument zijn om consumenten te informeren over de manier waarop met dieren wordt omgegaan?

Vink ‘ja’ aan.

Vervolg vraag 13. Zo ja, moet een EU-label worden aangebracht op:

Stelling

Ons standpunt

1. alle producten van dierlijke oorsprong …

Helemaal mee eens

2. uitsluitend producten van dierlijke …

Helemaal mee oneens

Zo ja, moet een dergelijk EU-dierenwelzijnskeurmerk:

Stelling

Ons standpunt

1. beperkt blijven tot het aangeven …

Helemaal mee oneens

2. gebaseerd zijn op bredere …

Helemaal mee eens

Vraag 14

Hebt u nog andere opmerkingen?

Beschrijf hier in je eigen woorden (maximaal 4950 tekens) wat jij belangrijk vindt en wat jij graag veranderd zou zien met betrekking tot de Europese wetgeving voor dierenwelzijn. Je kunt uitgaan van de onderstaande onderwerpen.

Let op! Het is heel belangrijk dat je in je eigen woorden antwoord geeft. Als er reacties binnenkomen die identiek zijn, worden ze verwijderd en tellen ze niet mee.

- Dierenwelzijn in de vee-industrie. Je kunt het hebben over zaken waar jij je zorgen over maakt, zoals het gebruik van kooien, verminkingen, doorfokken op snelle groei, overvolle stallen en hokken, dieren die nooit buiten komen en bijna geen ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag.

Voor veel diersoorten bestaat er geen specifieke dierenwelzijnswetgeving, alleen maar algemene. Je kunt vragen om specifieke wetgeving voor wilde en gekweekte vissen, melk- en vleesrunderen ouder dan zes maanden, schapen en geiten, ouderdieren van vleeskuikens en legkippen, kalkoenen, eenden en ganzen, kwartels en konijnen.

- Veetransport. Dieren lijden zeer ernstig tijdens verre veetransporten. Je kunt voorstellen om een verbod in te stellen voor alle veetransporten naar verre landen buiten de EU, en voor het transport van alle jonge dieren. Je kunt pleiten voor een maximale transportduur van 4 uur voor pluimvee en konijnen en van 8 uur voor andere diersoorten, en voor de invoering van uitgebreide regels voor het transport van vissen en andere aquatische dieren.

- Slacht. Je kunt aangeven dat wanneer dieren geslacht worden dit verplicht onder verdoving moet gebeuren. Ook vissen moeten bij wet verplicht verdoofd worden voor de slacht. En er moet verplicht toezicht in alle slachthuizen komen.

- Bontindustrie. Je kunt uitleggen waarom het fokken van dieren voor hun pels in de hele EU verboden moete worden.

- Dierenwelzijn op het etiket. Je kunt pleiten voor verplichte etikettering in de EU voor alle dierlijke producten (vers en verwerkt), waarop de consument kan zien welke productiemethode is gebruikt (bijvoorbeeld vrije uitloop/biologisch/kooi enz.) en waarop een indeling van beste tot slechtste niveau van dierenwelzijn wordt gegeven.

Vragenlijst verzenden

Klik op de knop ‘Indienen’ om je ingevulde vragenlijst te verzenden.

Globe

Je gebruikt een verouderde browser die wij niet ondersteunen. Upgrade je browser om je ervaring en de beveiliging te verbeteren.

Als je hier nog vragen over hebt neem dan contact met ons op via info@ciwf.nl. We streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren. Vanwege de grote hoeveelheid correspondentie die we ontvangen, kan het echter af en toe iets langer duren. Als je vraag dringend is, kun je ook telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)24-3555552 (we zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).