Zoekpictogram

Wat is er tegen het vervoeren van dieren?

Dieren op transport

Dieren worden over veel te lange afstanden vervoerd. Soms kan zo’n reis wel 50 uur duren. Tijdens de lange reizen krijgen de dieren vaak niets te eten of te drinken en geen rust. Veel dieren zijn aan het eind van de reis volkomen uitgeput en uitgedroogd. Andere dieren overleven de reis niet. In de praktijk blijkt: hoe langer de transporten duren, hoe meer dierenleed ze veroorzaken. Bovendien kunnen veetransporten dierziekten verspreiden. Op deze manier kwam in 2001 Mond- en Klauwzeer Nederland binnen.

Hoe weten we dat allemaal?

Cameramensen van Compassion in World Farming en andere dierenbeschermingsorganisaties volgen regelmatig veetransporten en filmen en documenteren wat ze zien. Ook de Europese Unie zelf, en haar lidstaten, geven in officiële stukken toe dat de regels voor veetransport stelselmatig overtreden worden.

Om hoeveel dieren gaat het?

Elk jaar worden ongeveer 6 miljoen dieren over lange afstanden door Europa vervoerd. Het gaat hier om afstanden met een duur van minstens 20 uur.
In 2011 exporteerde Nederland bijna zeven miljoen biggen naar verschillende landen in Europa. Meer dan 1,5 miljoen van deze levende biggen werden op transport gezet naar Italië, Spanje, Polen, Roemenië en Hongarije. In hetzelfde jaar importeerde Nederland bijna 900.000 jonge kalveren. Meer dan 200.000 van deze dieren kwamen van ver, bijvoorbeeld uit Polen, Litouwen of Ierland.

Waarom worden al die dieren levend vervoerd?

Hiervoor zijn allerlei economische redenen, die per land kunnen verschillen. Een paar voorbeelden: Vlees van Engelse schapen die in Frankrijk geslacht worden, kan als Frans vlees verkocht worden en levert daardoor meer op. Nederland heeft meer hokken voor jonge kalveren dan er dieren zijn en daarom importeert Nederland jaarlijks grote aantallen pas geboren kalveren. Tot eind 2005 subsidieerde de Europese Unie de export van levend vee naar het Midden Oosten.

Mag dat zo maar?

De huidige Europese regels staan toe schapen en runderen 29 uur lang te vervoeren. Na een rustperiode van 24 uur mag er dan weer een nieuwe reis beginnen. Varkens mogen nu 24 uur lang vervoerd worden. Volgens de huidige regels wordt er dus geen grens gesteld aan de afstand waarover dieren vervoerd mogen worden en ook niet aan de duur van de transporten. Daarom zijn de regels onvoldoende. In de praktijk wordt de naleving van deze regels bovendien nauwelijks gecontroleerd en de regels worden vaak overtreden.

Wil Europa de wet veranderen?

Dieren op transport

In 2005 zijn voor het eerst regels voor veetransporten vastgesteld die de controle op de veetransporten makkelijker moeten maken. Elke veewagen moet verplicht uitgerust zijn met een satellietnavigatie, zodat men altijd kan controleren waar een veewagen zich bevindt. Ook moeten de chauffeurs aan hogere eisen voldoen en worden wetsovertreders makkelijker gestraft. Deze regels, die op 1 januari 2007 zijn ingegaan, veranderen echter niets aan de kern van het probleem: de veel te lange rijtijden, de overvolle veewagens en het gebrek aan rust, die veel dierenleed veroorzaken. Over rijtijden, rusttijden en beladingsgraad konden de (toen) 25 landen van de Europese Unie nog geen overeenstemming bereiken. Compassion in World Farming grijpt elke gelegenheid aan om te pleiten voor strengere wetten, scherpe controles en strenge straffen voor wetsovertreders.

Wat wil Compassion in World Farming?

Er moet snel een maximumduur komen van 8 uur voor alle veetransporten (dus: voor dieren die geslacht worden én voor dieren die verder afgemest zullen worden). Na die 8 uur moeten de dieren bij het slachthuis zijn, of op de boerderij waar ze verder gemest worden. Dat is al méér dan genoeg want overal in Europa is zo'n bestemming wel binnen 8 uur te vinden. Dieren moeten zo dicht mogelijk bij de boerderij geslacht worden. Daarna kan dan het vlees worden vervoerd. Transport moet tot een minimum beperkt blijven. Bovendien moeten er meer, en betere controles komen.

Zijn veetransporten nodig voor de economie?

Nee, helemaal niet. Wanneer de dieren dicht bij de boerderij geslacht worden en het vlees vervolgens vervoerd wordt, kan men net zoveel verdienen aan de handel als nu. Overigens worden al zo'n 90% van de dieren die in Nederland in de vee-industrie gehouden worden in ons land geslacht en tot vlees verwerkt. Ook hieruit blijkt dat transport van levende dieren over lange afstanden helemaal niet nodig is.

Waar kan ik meer informatie vinden over veetransporten?

Je kunt meer informatie over veetransporten lezen op onze achtergrond pagina of download onze rapport: Verre veetransporten in Europa

 

Globe

Je gebruikt een verouderde browser die wij niet ondersteunen. Upgrade je browser om je ervaring en de beveiliging te verbeteren.

Als je hier nog vragen over hebt neem dan contact met ons op via info@ciwf.nl. We streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren. Vanwege de grote hoeveelheid correspondentie die we ontvangen, kan het echter af en toe iets langer duren. Als je vraag dringend is, kun je ook telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)24-3555552 (we zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).