Search icon

Regelmatig onderzoeken we het dierenleed dat veroorzaakt wordt door verre veetransporten. Het resultaat maken we bekend via – helaas vaak schokkende – films. In heel Europa besteden TV- en radiojournaals aandacht aan deze films.

Met deze films laten we aan iedereen, maar vooral aan politici, zien waarom er een eind moet komen aan alle transporten die langer dan 8 uur duren. Films spelen ook een belangrijke rol bij het aan de kaak stellen van acute noodsituaties tijdens verre transporten.

Belangrijke voorbeelden zijn de films ‘Some lie dying’ uit 1999 (beeldkwaliteit zeer verslechterd) en ‘De lijdensweg vervolgd’ uit 2003, die helaas nog weinig aan actualiteit hebben ingeboet. In 2012 maakten we de film ‘Over de grens: veetransport’, waarin te zien is hoe dieren in erbarmelijke omstandigheden naar niet-Europese landen worden vervoerd.  

Let op! Beiden films bevatten zeer schokkende beelden.