Search icon

Europees Burgerinitiatief ‘Stop de kooien – End the Cage Age’

Wat is een Europees Burgerinitiatief?

Europees Burgerinitiatief.jpg

Het Europees Burgerinitiatief is bedoeld om de inwoners van de Europese Unie meer invloed te geven op het beleid en de wetten van de EU.

Als meer dan 1 miljoen mensen binnen een jaar een Europees Burgerinitiatief ondersteunen is Europa wettelijk verplicht om er op te reageren en zal het Europees Parlement er zeer waarschijnlijk over stemmen.

Het is een geweldige kans om een probleem, zoals het dierenleed in de kooien van de vee-industrie, onder de aandacht van Europa te brengen. Om dat mogelijk te maken moeten we aan een aantal regels voldoen.

Waarom is dit EBI zo belangrijk?

 • Honderden miljoenen dieren in de Europese veehouderij brengen een groot deel van hun leven door in gevangenschap, opgesloten in kooien. Dat zijn kippen, konijnen, moedervarkens, kalveren, kwartels, eenden en ganzen.
 • De dieren lijden ernstig in kooien, omdat ze nauwelijks ruimte hebben om te bewegen en om hun natuurlijke gedrag te uiten. Ze ervaren veel stress en frustratie en lopen vaak verwondingen op.
 • Er bestaan voldoende goede alternatieve manieren om dieren te houden die beter dierenwelzijn garanderen, zoals met vrije uitloop en biologisch.
 • Met het EBI verenigen we 1 miljoen mensen in Europa en spreken we met één luide stem tegen het gebruik van kooien. Het is een duidelijk signaal naar de beleidsmakers dat Europeanen beter dierenwelzijn in de veehouderij willen. De Europese Commissie is vervolgens verplicht om de oproep voor een verbod op kooien in de veehouderij formeel te beantwoorden. Zo helpen we het leven van de dieren in de Europese veehouderij te verbeteren.

Waarom moet ik zoveel gegevens invullen, is dat wel veilig?

 • Het is wettelijk verplicht alle gegevens te vragen die op het formulier staan. De organisatoren hebben hier geen keuze in.
 • Elk land van de EU moet de handtekeningen uit dat land valideren. Dat betekent: onderzoeken of de handtekeningen gezet zijn door iemand die echt bestaat. In Nederland gebeurt dit via een steekproef.
 • Om die steekproef mogelijk te maken worden er ook persoonlijke gegevens gevraagd, zoals je volledige voornamen en je geboorteplaats en datum.
 • Jouw gegevens mogen alleen maar gebruikt worden om het burgerinitiatief te ondersteunen. De organisatie van het burgerinitiatief heeft er geen toegang toe.
 • De gegevens zijn streng beveiligd en worden na validatie van de handtekeningen vernietigd.

Wat gebeurt er als ik niet alle gegevens invul?

 • Dan is je handtekening helaas niet geldig en telt jouw stem niet mee.

Welke organisaties doen mee met het EBI?

 • Compassion in World Farming is initiatiefnemer van het EBI.
 • Meer dan 130 organisaties in heel Europa ondersteunen het EBI. In Nederland zijn dat de Dierenbescherming, Varkens in Nood, Wakker Dier, World Animal Protection, Bont voor Dieren, VierVoeters en CAS-International.

Kan ik op andere manieren meedoen?

 • Je kunt handtekeningenlijsten op papier aanvragen bij Compassion in World Farming en daarmee zelf handtekeningen verzamelen. Alles wat hierboven staat geldt ook voor handtekeningen op papier.
 • Je kunt ons actiepakket met daarin de papieren lijsten per e-mail aanvragen.

Waar kan ik meer lezen over het Europees Burgerinitiatief.

Hoe lang loopt dit burgerinitiatief?

 • Ons initiatief is op 11 september 2018 officieel goedgekeurd. Tot en met 10 september 2019 mogen we handtekeningen verzamelen.

Teken nu het Europees Burgerinitiatief 'Stop de Kooien'.

meisjeinvarkensstal.jpg