Gratis tentoonstelling

Tentoonstelling 'Voedsel voor iedereen'

Hoe voeden we 9 miljard mensen in 2050 op een planeet die snel opwarmt en waar nu al één miljard mensen honger lijden? Deze vraag staat centraal in een fototentoonstelling die gemaakt is door Compassion in World Farming. De tentoonstelling is gratis te leen voor bibliotheken en andere publieke ruimtes.

De vraag naar vlees 

Alleen al om de snel groeiende wereldbevolking te voeden is méér voedsel nodig. Bovendien stijgt de vraag naar vlees door de toenemende welvaart in China en India. Om daaraan te voldoen zijn meer dieren en meer veevoer nodig. Door de opwarming van de aarde staat de landbouw echter onder grote druk.

Voedselproductie 

De tentoonstelling laat zien hoe droogte en stijging van de zeespiegel de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond bedreigen. Ook richt ze de aandacht op de vleesproductie en de gevolgen daarvan voor de voedselvoorziening. Alhoewel vlees waardevolle voedingsstoffen bevat verspilt de huidige grootschalige productie veel grondstoffen, levert ze een grote bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen en daarmee aan de opwarming van de aarde. De tentoonstelling onderstreept de noodzaak voedsel duurzaam te produceren, in een kleinere, diervriendelijkere veehouderij en laat zien dat dat ook daadwerkelijk kan.

20 ingelijste A3 posters  

De tentoonstelling bestaat uit 20 ingelijste A3 posters, met veel beeld. De teksten zijn kort en voor een breed publiek toegankelijk. Voor wie meer wil weten is een folder met meer informatie en links naar wetenschappelijke rapporten beschikbaar. De tentoonstelling kan zelfstandig gebruikt worden, maar is ook zeer geschikt als onderdeel van bredere projecten met duurzaamheid als thema.

 Bekijk de foto's of bestel de tentoonstelling direct!

 

 

 


Deel deze pagina

Doe mee tegen de vee-industrie en ontvang als eerste onze acties voor de dieren!