Search icon

Melkveebedrijven in een vogelvlucht

Deze film onthult enorme mest bassins, vervuild drinkwater en dieren die tot hun uiterste worden uitgemolken in Californië. De mega melkveebedrijven bewijzen maar weer eens dat de vee-industrie de verkeerde manier is om voedsel te produceren.