Search icon

Het prachtige regenwoud op Sumatra verdwijnt in rap tempo om plaats te maken voor oliepalmplantages. Wist je dat een belangrijk deel van de oliepalmproductie verdwijnt in Europees veevoer voor onder andere varkens? Bekijk de video die wij maakten tijdens het onderzoek voor het boek ‘Dead Zone’.

Bekijk ook deze video over de impact van de vee-industrie op de Sumatraanse olifant.